Home

Informasjonsteknologi og informatikk

NTNU Open: Event Image Detection with Knowledge Base Lookup

Informasjonsteknologi og informatikk er en fellesbetegnelse som rommer våre mer tekniske datafag. I menyen til høyre finner du studietilbudet innenfor dette fagområdet Navn: Sofia Papavlasopoulou Studieprogram: Datateknologi og informatikk Uteksaminert fra NTNU: 2019 Jeg syntes det var utrolig spennende å få muligheten til å jobbe med et prosjekt som hadde fokus på kreative kodingsopplevelser for barn og unge, sier Sofia Papavlasopoulou som nylig fullførte doktorgraden sin Her finner du en oversikt over Kurs i informasjonsteknologi og informatikk i hele landet. Finn et kurs nær deg. Søk gratis i Norges størst Informasjonsteknologi og informatikk Jus Lærer- og lektorutdanning Matematikk og naturfag Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Medisin, odontologi, helse- og sosialfag Pedagogiske fag Samfunnsfag, psykologi Språk, litteratur Teknologi. Ved NTNU- skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre fremtiden. På IE-fakultetet gjør vi fremtiden smart, trygg og bærekraftig. Ph.d.-utdanningene er normert til tre års fulltidsstudier med lønn. Noen stillinger Inkluderer et fjerde år med pliktarbeid. Du søker på en stilling på samme måte som du søker på ordinær jobb, men med en litt fyldigere søknad

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen INFORMASJONSTEKNOLOGI (Bachelor).Studiet går under: Informasjonsteknologi og informatikk.Det er 138 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 10 studiesteder. Det er registrert 40 relaterte studier, og det finnes 8 relaterte yrker til utdanningen INFORMASJONSTEKNOLOGI (Bachelor) Både dataingeniørstudiet og bachelorstudiet i informasjonsteknologi gir en grunnleggende, bred og yrkesrettet utdanning i informasjonsteknologi særlig rettet mot programmering, programvare, system- og applikasjonsutvikling.. Du vil lære om oppbygging av datasystemer og datanettverk, og få kunnskap i dataorientert matematikk. Du vil også lære å programmere i flere programmeringsspråk. Vitnemål og grad Studiet leder fram til graden: Bachelor i Informatikk: programmering og systemarkitektur Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål. Emne- og semestersider. Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet Institutt for datateknologi og informatikk (IDI) forsker bl.a. på brukergrensesnitt, databaseteknikk, datamaskinarkitektur, grafikk, kunstig intelligens, informasjonssystemer, operativsystemer, programmering, sikkerhet og systemutvikling. IDI er det største instituttet ved NTNUs Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk Informatikk: programmering og systemarkitektur (bachelor) Programmering handler om å løse problemer og skape nye dataverktøy. Her blir du også kjent med store, komplekse systemer. Kunnskapen fra studiet ligger til grunn i alle digitale løsninger vi bruker: fra.

Informasjonsteknologi og informatikk Det

Her finner du alt av informasjon om utdanning og jobbmuligheter innen fagområdet Informasjonsteknologi og informatikk.Det er 140 relaterte studier som tilhører dette fagområdet, og det finnes 26 relaterte yrker.Du kan studere hos 262 skoler ved 100 studiesteder dersom du ønsker en utdanning innen Informasjonsteknologi og informatikk Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Fakta om programmet Studiepoeng: Dette studiet gir deg både solid grunnleggende programmeringsutdannelse og muligheten til å fordype deg innen datasikkerhet, Avdeling for informasjonsteknologi, Studieleder Monica Lind Kristiansen Høgskolen i Østfold > IT, informatikk og informasjonssystemer Du lærer om informasjonsteknologi i sin fulle bredde og kompleksitet, samt virksomheters behov for informasjonssystemer. Målet er at du skal kunne utføre de fleste drift-, utviklings, opplærings- og IT-lederoppgaver i en virksomhet Informatikk: digital økonomi og ledelse (bachelor) Når stadig flere bransjer digitaliseres, er det nødvendig at også de som leder bedrifter vet noe om teknologien. Det er økende etterspørsel etter den kombinasjonen av evner man utvikler her, og som kan brukes i høyteknologiske bedrifter som IKT- og programvareselskaper, konsulentselskaper og andre selskaper Nei, det er ikke sant at informasjonsteknologi er mye bedre enn informatikk. Informasjonsteknologi er i bunn og grunn et informatikkstudie, bare en smule mer praktiskt rettet. Jeg hadde selv valgt informatikk på UiO, da du får flere valgmuligheter. Jeg er kanskje litt partisk, da jeg går på informatikk med matematikk på UiO

Årstudiet i informasjonsbehandling gir deg verdifull kunnskap og en stadig mer etterspurt kompetanse. Enten du fortsetter med videre informasjonsteknologi (IT)-studier eller du ønsker å ha årsstudiet som en tilleggskompetanse til annen utdanning, vil studiet gi deg en innsikt du vil få bruk for både i arbeidslivet og privat Et studie i informatikk gir deg forståelse for fagets vedvarende utvikling og anvendelse i samspill med utviklingen av teknologi, økonomi og samfunn. Du vil få kjennskap til aktuelle etiske problemstillinger tilknyttet informasjonsteknologi og uttrykksfrihet, personvern, integritet og transparens (åpenhet) mm, og evner å samarbeide effektivt i team både med kolleger dataingeniørfag, informatikk, informasjonsteknologi eller tilsvarende, med minst 80 studiepoeng innen disse feltene; Nettskybaserte tjenester og operasjoner krever bachelorgrad i en av disse retningene: dataingeniørfag, informatikk, informasjonsteknologi eller tilsvarende, med minst 80 studiepoeng innen disse felten Bachelor i informasjonsteknologi gir deg ei grunnleggande og brei utdanning innan IT-faget. Du får god og praktisk kunnskap i utvikling, tilpassing og integrering av moderne programvare. og andre masterutdanningar innan datafag/informatikk ved ulike utdanningsinstitusjonar. Utveksling Informatikk er et 3-årig studieprogram ved NTNU i Trondheim, som gir en bred innføring i informatikk. Studentene får en solid utdannelse i utvikling, forbedring, evaluering og bruk av datasystemer. Etter fullført utdanning kan du gå ut i arbeidslivet eller fortsette på en to-årig mastergradsutdanning

NTNU Open: Usability of Commercial mHealth Toolkits From a

Informasjonsteknologi og informatikk - NTN

Informasjonsteknologi og informatikk (45 kurs) Kursagente

Informasjonsteknologi og informatikk Kilde: Samordna opptak 18.09.2020 * ) klikk for mer info / forklaring forkortelser klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer inf Dette studiet gir deg et unikt konkurransefortrinn i IKT. Studieprogrammet har to profiler; informasjonsteknologi og kommunikasjonsteknologi. Våre dyktige forelesere og veiledere gir deg personlig oppfølging gjennom hele studiet, i utviklings- og forskningsprosjekt samt i forelesningssalen Her finner du en oversikt over Kurs i informasjonsteknologi og informatikk i Oslo. Finn et kurs nær deg. Søk gratis i Norges største og mes Oppbygging og gjennomføring. Årsenheten i informatikk er på 60 studiepoeng. Du kan velge mellom to ulike løp: Anbefalt løp for deg uten bakgrunn i informatikk; Egendefinert løp hvor du kan velge mellom informatikkemner på bachelorniv. Informatikk er vitenskapen som ligger bak enhver programvare, fra enkelte dataprogram, mobilapper og spill, til store IT-systemer, databaser og nettportaler. Du lærer å programmere i fleire språk, først Python , så Java , og seinare Haskell

Studier - Bachelor - Informasjonsteknologi og informatikk

I årsstudiet i informasjonsteknologi lærer du om teknologi, og dens rolle i dagens samfunn. I dette studiet har du mulighet til å velge blant tre ulike profiler som gir deg muligheter for videre jobb innen IT, og som kvalifiserer til overgang til ett av våre bachelorstudier innen informasjonssystemer, informatikk - design og utvikling av IT-systemer og digitale medier og design å bruke moderne metodar, teknikkar, språk og verktøy for modellering, utforming og evaluering av informasjonssystem. å analysere ulike problemstillingar knytt til bruken av informasjonsteknologi med omsyn både til teknologiske løysingar og til den verksemda/organisasjonen som teknologien skal tene. Full liste med læringsutbyte. Utvekslin Informatikk-matematikk-økonomi er eit tverrfagleg studium der du lærer både informatikk, statistikk og økonomi. Hopp til hovedinnhold. Universitetet i Bergen. Meny. Utdanning; Forskning og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller.

Bygg- og anleggsteknikk - YOU-portalen

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk - NTN

 1. OsloMet - storbyuniversitetet - Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på informasjonsteknologi
 2. Her finner du en oversikt over Kurs i informasjonsteknologi og informatikk i Nettkurs og nettstudier. Finn et kurs nær deg. Søk gratis i Norges
 3. Her finner du informasjon om arbeidsgivere, traineeprogrammer, internships og generelt alt om jobb og ledige stillinger innen yrket Internship / praksisplass: Informasjonsteknologi og informatikk. Siden oppdateres mange ganger hver dag med nye arbeidsgivere og nye jobbmuligheter
 4. Avdeling for informasjonsteknologi har etablert faste evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3). Se den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon. Studiet er også et godt tilbud til studenter som vil ta en bachelorgrad ved å kombinere flere fag som f. eks. informatikk og økonomi

INFORMASJONSTEKNOLOGI (Bachelor) - Skoler Studier

Opptakskrav SIVING - Generell studiekompetanse, matematikk R1 og R2, og fysikk 1.. Antall studieplasser 20 studieplasser per år. Poenggrenser høst 2019 57,7 ordinær kvote 46,5 førstegangsvitnemål 45,7 nordnorsk ordinær kvote 48,1 nordnorsk førstegangsvitnemål. Studieretningene Helseteknologi og Cybersikkerhet er sterkt beslekta studium der kjernefagene i informatikk er like Her finner du en oversikt over Kurs i informasjonsteknologi og informatikk i Vest-Agder. Finn et kurs nær deg. Søk gratis i Norges største Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, kortform IE-fakultetet, ved NTNU ble opprettet 1. januar 2017, som en følge av fusjonen mellom NTNU, Høgskolen i Gjøvik (nå: NTNU i Gjøvik), Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund (nå: NTNU i Ålesund).. Fusjonen trådte i kraft 1. januar 2016, men aktiviteten ved de ulike enhetene fortsatte med små endringer i 2016. Kunnskap Dette studiet gir solid faglig kompetanse i informatikk, og teknologisk kunnskap om en datamaskins oppbygging, virkemåte og bruk. Du får kunnskap om maskinvare, programvare og kommunikasjonsbaserte systemer, og matematiske og statistiske prinsipper som ligger til grunn for sentrale algoritmer, inklusiv kryptografi og symmetriske- og offentlig-nøkkel-kryptosystemer

Informasjonsteknologi - OsloMe

Målgruppe er studenter som har interesse for anvendelser av IKT og hvordan virksomheter kan utnytte informasjonsteknologi på en effektiv måte. Studiet gir bred kompetanse i skjæringsfeltet mellom IKT, økonomi, markedsføring og organisasjon. Institutt for økonomi og informatikk Informasjonsbehandling, informasjonsteknologi, informasjonsvitenskap, informatikk, informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Diskusjonen har gått i mange år i ulike fagmiljøer om hva som ligger i disse uttrykkene Her finner du en oversikt over Kurs i informasjonsteknologi og informatikk i Hå. Finn et kurs nær deg. Søk gratis i Norges største og Avdelingen leverer forskning og studieprogrammer på bachelor og masternivå, og vil snart etablere et doktorgradsprogram innen informasjonsteknologi. Vekten ligger på økonomi, innovasjon og digitalisering, inkludert anvendt informatikk, informasjonssystemer og interaksjon mellom teknologi og menneske.Institutt for teknologis faglige profil knytter seg til informasjonssystemer (IS) og.

Medisinsk informatikk er læren om systemer for registrering, lagring, gjenfinning og tolkning av medisinsk informasjon Bioinformatikk er en fagretning innen informatikk som tar for seg bruk av informasjonstekniske hjelpemidler i biologiske studier. Dette er ofte forstått avgrenset til molekylærbiologiske studier, og en slik definisjon ligger til grunn for denne artikkelen Tar du master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi får du både praktisk og teoretisk innblikk i medienes ulike sider. Ved dette tverrfaglige studieprogrammet vil du lære om medie- og kommunikasjonsteori, informasjonsteknologi og samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Du kan også velge å fordype deg innenfor psykologi, sosiologi, statsvitenskap, pedagogikk, medievitenskap. Sider i kategorien «Informasjonsteknologi» Under vises 52 av totalt 52 sider som befinner seg i denne kategorien

Rollemodell - Marit Iren RognliTokle

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (Uspesifisert) [113] Institutt for allmennfag [15] Institutt for datateknologi og informatikk [3752] Institutt for elektroniske systemer [1519] Institutt for elkraftteknikk [1544] Institutt for IKT og realfag [238] Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi [1550 UiS forsker på bruk av informasjonsteknologi i energiproduksjon, -distribusjon og -forbruk for å katalysere og styre denne teknologiske utviklingen. Mer kunnskap på dette feltet vil kunne fremme bruken av fornybare energikilder, redusere CO2-utslipp og samtidig effektivisere energiforbruket Er informatikk bedre enn Informasjonsteknologi? Hva kan jeg gjøre med en grad i informasjonsteknologi? Disse spørsmålene hjelper oss å ta bedre karrierevedtak. De tydeliggjør både kursene og oppdaterer kunnskapen vår. For å svare på det første spørsmålet, nei, er datavitenskap forskjellig fra informasjonsteknologi Informatikk, informasjonsteknologi, datateknikk, datateknologi og lignende begreper brukes om hverandre uten at navnet sier noe konkret om innholdet. Når det kommer til Anvendt datateknologi og Informasjonsteknologi ved OsloMet, deler de mange valgemner, slik at studiene i praksis kan bli ganske like hverandre

Informatikk | 20 følgere på LinkedIn | Fagutvalget ved Institutt for informatikk (UiO) Informasjonsteknologi og -tjeneste Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) Institutt for datateknologi og informatikk; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Institutt for datateknologi og informatikk. Bla i. Utgivelsesdato Forfattere Titler Emneord Dokumenttyper Tidsskrifter Informatikk er et fagfelt med røtter i (NTNU) er det en rekke studier som inneholder informatikk, med sivilingeniørstudiet «datateknologi» og bachelor/master-studiet «informatikk» som de mest kan man studere informatikk på et bachelor-program kalt «datateknikk» og master-programmer kalt «informasjonsteknologi» Informasjonsteknologi og informatikk Lektorutdanning i realfag Matematikk og naturfag Studieåret 2010-2011. Printed in Norway . Forord For deg som er i ferd med å velge en utdanning kan tilbudet virke overvel-dende. Formålet med denne boken er å gi en oversikt over og en innføring

HR-medarbeidere ved IE-fakultetet #. Seksjonssjef: Cathrine Haugan Grønvik Åse Vibeke Belsvik: HR-støtte, fast og variabel lønn; Wenche Myklebust Olsen: HR-støtte, fast lønn, opprykk professor; Signe Johanne Talukder: HR-støtte, fast lønn, forskningstermin; Guri Schjølberg: HR-støtte, fast lønn; Kenneth Hågensen: HR-støtte, fast lønn; Oddrun Husby: Rekruttering, sekretær AU og. AVLYST - IT-Camp for jenter 18. og 19. mars i 2020 Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) Institutt for datateknologi og informatikk; Browsing Institutt for datateknologi og informatikk by Document Types; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it Øvrig - Informasjonsteknologi og informatikk Les om organisasjoner og muligheter i yrket Her finner du informasjon om arbeidsgivere, traineeprogrammer, internships og generelt alt om jobb og ledige stillinger innen yrket Øvrig - Informasjonsteknologi og informatikk Søk etter produkter og tjenester med studentrabatt - Studentrabatt er studentenes fordelsside. Studier og utdanning - Informasjonsteknologi og informatikk StudentTorget.no - hele Norges studentportal - studentliv - utdanning - karriere

• Informasjonssystemer og informasjonsteknologi er deler av en bredere informatikk. • Informasjonssystemer fokuserer på systemet som bruker teknologi, informasjonsteknologi fokuserer på teknologi og hvordan den kan bidra til å formidle informasjon Valget av retningen for profilopplæring under de nødvendige forholdene avgjør nesten helt fremover ansettelsen av en spesialist. Det er folk som får høyere utdanning bare for show, men de fleste søkerne planlegger fortsatt sin fremtid i retning av opplæringen de har gått gjennom. Et av disse områdene er grunnleggende informatikk og informasjonsteknologi Informasjonsteknologi og informatikk; Jus; Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag; Lærer- og lektorutdanning; Mediefag, bibliotekfag og journalistfag; Pedagogiske fag; Du som velger dette bør være kreativ og like å bruke datamaskinen som arbeidsredskap for å løse tekniske problemer eller for å skape visuelle budskap Informasjonsteknologi 1. Privatistene skal opp til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Informasjonsteknologi 2. Privatistene skal opp til skriftlig eksamen og muntlig-praktisk eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig-praktisk eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt

Studentrådet IE består av dine tillitsvalgte og jobber for IEs studenter i møte med fakultet- og insituttledelse. Dersom du har problemer i ditt møte med NTNU, eller har ideer om hvordan fakultetet eller instituttet kan legge bedre til rette for deg som student, er du hjertelig velkommen til våre kontorer i 2.etg Gamle Fysikk på Gløshaugen for kaffe og en prat, eller du kan nå oss på. Informatikk fokuserer mer på det teoretiske når det kommer til programvare, algoritmer, datastrukturer, datamaskiners teoretiske virkemåte, osv. Dataingeniører er en blanding mellom elektronikk, software engineering, og utvikling Å overtale min barn til å bli igjen i Pisa, hvor de kunne bade hver dag og spise bestemors deilige mat, var ikke vanskelig. Å overtale dere, mine lesere, til å lese og reflektere rundt ett tusen ord om emnene forskning, informatikk og Finland, er en noe vanskeligere oppgave som jeg nå prøver å løse

Informasjonsteknologi (IT), tidlegare òg elektronisk databehandling (EDB) eller berre databehandling, er bruk av datamaskinar for å lagre, hente, overføre og manipulere data eller informasjon.IT blir vanlegvis brukt i samanheng med forretningsdrift i motsetning til personleg teknologi eller underhaldningsteknologi. IT blir nokre gonger sett på som ei undergruppe av eller synonym til det. Hei, Jeg har for tiden ett friår fra skole, nettopp ferdig med VGS. Jeg sliter med å finne ut hva jeg skal studere videre, men har lekt med tanken om å studere Informasjonsteknologi. Jeg har lest litt rundt på de forskjellige skolene om dette studiet, men spør likevel her også; er dette studiet v.. InformasjonsteknInformasjonsteknologiologi blir jeg dataingeniør ved å gå dette studiet? er skoleprosjekt=) ooppps feil sideXD her er den riktige: sid School of Economics, Innovation, and Technology har to institutter og en felles administrasjon. Institutt for teknologi . Institutt for teknologis faglige profil knytter seg til informasjonssystemer (IS) og informatikk. Dette dekkes av fagområdene informasjonsvitenskap, informasjonsteknologi og informatikk Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) Institutt for datateknologi og informatikk; Blar i Institutt for datateknologi og informatikk på dokumenttype; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it

Oppbygging og gjennomføring - Informatikk: programmering

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) Institutt for datateknologi og informatikk; Blar i Institutt for datateknologi og informatikk på forfatter; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it Informatikk 1 Læreplan Digital VS Informasjonsteknologi. Omhandler det å lage websider og forståelse av hvordan websider lages. Aktuelle temaer er digitalt utstyr, internett, HTML, CSS, bildebehandling, PHP, Databaser, MySQL. Definisjon av informasjonsteknologi i Online Dictionary. Betydningen av informasjonsteknologi. Norsk oversettelse av informasjonsteknologi. Oversettelser av informasjonsteknologi. informasjonsteknologi synonymer, informasjonsteknologi antonymer. Informasjon om informasjonsteknologi i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin entall/singular teknologi som brukes til å. KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.Startsiden for jobb og karriere i Norge Godkjenning av sakkyndig komité innen informatikk, komité nedsatt ved UiO/MN-fakultetet. VEDTAK: Ansettelsesutvalget ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk viser til skriftlig underlagsmateriale, slutter seg til vedtak fra MN-fakultetet ved Universitetet i Oslo, og godkjenner følgend

Institutt for datateknologi og informatikk - NTN

Master i grunnleggende informatikk og informasjonsteknologi alt om masterprogrammet og kontakt skolen på bare ett klikk he Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse Hos oss finner du bøker og tidsskrifter (på papir og digitalt) for informatikk. Vi har et grupperom og en rekke arbeidsplasser i biblioteket, noen med Linux- eller Windowsmaskiner. I tillegg har vi et møte-/kursrom kan reserveres av alle og brukes som lesesal når det ikke er opptatt

Bachelorstudiet i informatikk gir en omfattende og relevant utdanning i utvikling og drift av informasjonssystemer, og samtidig et godt grunnlag for videre studier på masternivå. Studiet er praktisk orientert, men har en teoretisk basis. Det blir lagt vekt på å bruke moderne IKT-verktøy og praktiske eksempler i undervisningen Helse og sosialfag, økonomi og ledelse,ingeniørfag og teknologi, mediefag, informasjonsteknologi og informatikk, Fagskole. Utdanningsinstitusjoner knyttet til butikken: - NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Fagskolen i Innlandet. Kontakt. Teknologiveien 22 2815 Gjøvik. 904 19 982

Informatikk: programmering og systemarkitektur (bachelor

 1. Er Informatikklinja et yrkesfaglig løp, eller et studieforberedende løp? Informatikklinja er 3-årig dobbelkompetanseløp innen informasjonsteknologi og medieproduksjon med fordypning innen Informatikk - programmering, design og utvikling av IT-systemer - i kombinasjon med studieforberedende fag
 2. Tagger: ime data studieveiledning studieveileder matematikk elektro innemiljø ikt-studier datateknikk elektronikk energi og miljø informatikk matematiske fag teknisk kybernetikk kybernetikk kyb kommunikasjonsteknologi komtek studentveileder studentveiledere datateknologi e-læring ie it-studier elektroteknikk informasjonsteknologi faglig veilede
 3. - Informasjonsteknologi er veien til bærekraft. Pinar Heggernes er instituttleder ved Institutt for informatikk på Universitetet i Bergen Foto: noen få eksempler på hvor digitaliseringen av tjenestene har ført til betydelig lavere energiforbruk i produksjon og levering av en rekke tjenester og produkter
 4. Medisinsk informatikk Anders Grimsmo, 19/08/00 Løsning 1: Gjenbruk av data og forbedret kommunikasjon Utskrift av resepter Utskrift på eksisterende skjema (eks. sykmelding) Rekvisisjon-og-Svar systemer (eks.rtg, blodprøver) Direkte kommunikasjon med apotek og trygdekontor ol
 5. Mastergradsprogrammet i Teknologi - Anvendt informatikk og miljømodellering - Informatikk Eksempelplan: År Semester 5 stp 10 stp 15 stp 20 stp 25 stp 30 stp 5. klasse Juniblokk Vårparallell MASTERGRADSOPPGAVEN Januarblokk informasjonsteknologi Institutt for matematiske realfag og teknologi Postboks 5003 1432 Ås Tlf: 64 96 54 00 E-post.

Informasjonsteknologi og informatikk Utdanning, skoler og

Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT

 1. dretall ved Informatikk: design, bruk og interaksjon
 2. Hun går første året på Informatikk: Digital økonomi og ledelse ved Universitetet i Oslo. Studiet er igjen det teknologistudiet på UiO med flest søkere per planlagte studieplasser. Torsdag kom søkertallene fra Samordna Opptak for 2018 som viser at 5892 søkere hadde informasjonsteknologi som sitt førstevalg, mot 4846 søkere i fjor
 3. I den forbindelse viser jeg til en artikkel i Tidsskriftet nr. 25/1999 om informasjonsteknologi og journalrutiner ved sykehus i helseregion 2 (2). I denne artikkelen har man nøye gått igjennom alle IT-systemer som er implementert ved 26 sykehus. 16 av disse sykehusene har i full funksjon ulike journalsystemer som er fullt sammenliknbare med primærlegenes journalsystemer
 4. Glemt passord? Fyll inn din e-postadresse, så sender vi en lenke for endring av passord! Feil e-postadresse
 5. Matematikk og informatikk er to fag som både er svært forskjellige og som har mye felles. Historisk oppsto informatikk som en undergren av matematikk og matematisk logikk, men etterhvert har informatikk utviklet seg til å være et selvstendig fag som til tider ligner lite på det det startet ut som
 6. Studier med oppstart 2008/2009 Emner AF Institutt for økonomi og informatikk Informasjonsteknologi 5600 « Tilbake. Informasjonsteknologi 5600 Læringsmål. Studentene skal få en teoretisk innføring i informasjonsteknologi og praktiske ferdigheter i bruk av datautstyr og programvare
 7. Kuben har hatt suksess med utvikling av nye utdanningstilbud til eleven i Osloskolen. Teknologilinja, Robotikklinja, dobbelkompetanseløpene YSK innen både helsefag og byggfag er alle populære og godt søkte tilbud. Vi ønsker å treffe med interessefeltet til Osloskolens elever og samtidig med behovet i fremtidens arbeidsmarked. Dette begynner vi å bli gode på

Bachelor i IT og informasjonssystemer - Universitetet i

Bankvirksomhet ; Internett tjenester / E-handel ; Eiendom / Eiendomsmegling ; Forskning og utvikling ; IKT / Telekom ; Investment banking ; Investment management ; IT. Studier med oppstart 2007/2008 Emner AF Institutt for økonomi og informatikk Informasjonsteknologi 5600 « Tilbake. Informasjonsteknologi 5600 Læringsmål. Studentene skal få en teoretisk innføring i informasjonsteknologi og praktiske ferdigheter i bruk av datautstyr og programvare Job title: Ph.D.-stipendiatstilling ved Institutt for datateknologi og informatikk (IDI) innen anvendt informasjonsteknologi (146845), Employer: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Deadline: Close Definisjon av informatikk i Online Dictionary. Betydningen av informatikk. Norsk oversettelse av informatikk. Oversettelser av informatikk. informatikk synonymer, informatikk antonymer. Informasjon om informatikk i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin entall/singular studiet av systemer for innsamling, registrering, lagring og gjenfinning av digital informasjon studere.

Ungdom vil studere teknologi og ledelse - Dagens Perspektiv

School of Economics, Innovation, and Technology - Vi søker høyskolelektor i informasjonsteknologi. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Helse- og oppvekstfag - YOU-portalenMusikk, dans og drama - YOU-portalen

Informatikk: digital økonomi og ledelse (bachelor

 1. Forskjellen mellom informatikk og informasjonsteknologi
 2. Årsstudium i informasjonsbehandling - Universitetet i
 3. Informatikk - bachelor Ui
 4. Anvendt data- og informasjonsteknologi (ACIT) - OsloMe
 5. Informasjonsteknologi - Høgskulen på Vestlande
 6. Informatikk - bachelorprogram - 3-årig - Trondheim - NTN
Rollemodell - Tor-ArneBellika

Informasjons- og datateknologi utdanning

 1. Informatikk - Wikipedi
 2. Informasjonsbehandling - bachelorprogram - 3-årig
 3. Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i
 4. Informasjonsteknologi og informatikk - YOU-portalen
 5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, sivilingeniør
 6. Informasjonsteknologi og informatikk i Oslo (18 kurs
 • Norskoppgaver 2 trinn.
 • Wenn männer wie frauen wären.
 • Campingplass billund.
 • Ekspedisjonen sortland.
 • Juvederm vs restylane lepper.
 • Pendelparkering backaplan.
 • Reinebringen turbeskrivelse.
 • Sony kd55a1baep oled.
 • Helloween sweden 2018.
 • Syrah drue.
 • Toilettencontainer berlin.
 • Prior engelsk.
 • Stadt euskirchen stellenangebote.
 • Plötzliches kurzzeitiges schielen.
 • Tre byer i usa med samme navn.
 • Avis kroatia.
 • Usa flagge.
 • Burberry logo fake.
 • Interessent stakeholder.
 • Неџад алексић.
 • Forebyggende migrene medisiner.
 • Ryanair växjö flygplats.
 • Giełda samochodowa wielkopolska.
 • Renin angiotensin aldosteron system.
 • Nonna pig giocattolo.
 • Krankenhauskeim übertragung.
 • Blomster bergen.
 • Sportinternat potsdam kosten.
 • Modem og router.
 • Brenne ved med sopp.
 • Build lucio.
 • Mathe potenzen übungen mit lösungen.
 • Salsakurs bergen 2017.
 • Fakkeltog for forfulgte kristne 2017.
 • Copacabana tekst.
 • Jim jones rapper.
 • Hacked games.
 • Fjerne kjønnsvorter med eddik.
 • Verb liste nynorsk.
 • Mathilda restaurant førde.
 • Hvordan slanke katten sin.