Home

Ssb boligpriser prognose

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Prisindeks for brukte boliger - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet SSB kutter prognosene for boligpriser men er den likevel for optimistisk? Av Prognosesenteret. Agnete Hexeberg Hovden. Prognosesenteret. 27. april 2020 0. Av Prognosesenteret. Agnete Fallende boligpriser kan forsterke en konjunkturnedgang, men også være en utløsende årsak SSB ser lysere på utsiktene, venter renteoppgang neste år. SSB oppjusterer både vekst- og boligprisprognoser markant i sin ferske rapport, men tror likevel det vil ta flere år å komme tilbake til en normal situasjon etter coronakrisen SSB venter at gjennomsnittlig rente for rammelån vil stige fra 2,7 prosent i 2018 til 3,7 prosent i 2021. Det er noe sprik mellom boligprisindeksene til SSB og Eiendom Norge. Boligpriser Boligmarkedet Eiendom Bli varslet. Informasjonskapsler og personvern. Dagens. Hvis SSB får rett i sin prognose vil boligprisene ved utgangen av 2020 fremdeles ligge halvannen prosent over nivået ved utgangen av 2016. Boliginvesteringene ventes å øke med totalt 8,4 prosent i 2017, før de vil falle med 0,2 prosent i 2018.I 2019 tiltar fallet i styrke med en nedgang på 3,6 prosent, før de faller 4,6 prosent i 2020

Prisindeks for brukte boliger - SSB

Prognosen bygger på en forventet utvikling i nominelle priser gjennom 2020 (12 måneders vekst). Eiendom Norge venter en oppgang i de nominelle prisene i de fleste av store byene i Norge, som i sum vil gi en moderat oppgang i boligprisene i landet under ett i 2020 Les mer om boligpriser: Boligprisstatistikken Les mer om denne statistikken på Smarte Penger. Kalkulatorer: Boligformuekalkulator Hvis du er lenge i boligmarkedet, er det også sannsynlig at du vil opparbeide deg en stor boligformue. Her får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg over et livsløp, med realistiske.

SSB-prognose: Høyere lønninger, lave renter og boligprisfall. Du kan vente deg høyere lønn, fortsatt lave renter og fallende boligpriser. Å få seg jobb blir også lettere SSB: Forventer boligprisene faller i to år Statistisk sentralbyrå venter to nye år med boligprisfall, og at man først i 2020 får se boligpriser på samme nivå som i 2016 SSB kutter prognosene for boligprisene de neste årene Utsikter til beskjeden inntektsvekst og generell usikkerhet om den økonomiske utviklingen fremover trolig føre til fortsatt fallende boligpriser, ifølge ny prognoserapport Uke 49: SSB-prognoser, boligpriser, ringvirkninger av oljevirksomheten, industriproduksjon og utenriksøkonomi Konjunkturoppgangen er snart over, men ingen nedtur i ny SSB-prognose. Det er ikke noe i ukens statistikk som strider mot et slikt syn. Ringvirkningene av oljevirksomheten anslås nå lavere enn tidligere Prognose: Økende arbeidsledighet og lav boligprisvekst fremover. Norske boligpriser går inn i en periode med svak vekst de neste tre årene, og arbeidsledigheten vil øke, ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse

Søk på boligpriser og pris på eiendommer over hele Norge. Sjekk hvor mye hus og hytter i ditt område er kjøpt og solgt for. Bruk filter for å angi søkeperiode. Informasjonskapsler og personvern. Dagens Næringsliv er ansvarlig for dataene du oppgir og dataene vi samler om dine besøk på DN.no.. Økte boligpriser. SSB skriver at selv om realrentene nå er lave, ser de for seg et moderat fall i boligprisene gjennom deler av 2020. Utsiktene til lavere realinntektsvekst, sammen med noe lavere befolkningsvekst og fortsatt stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen, er årsaken til dette Boligpriser. Etter nedgang i mars og april, økte boligprisene i mai med 1,4 prosent, 2,5 prosent høyere enn nivået i mai i fjor. Prisene var imidlertid fremdeles 0,3 prosent lavere enn toppen i februar i år. Ny makroøkonomisk prognose fra SSB det vil komme flere år med boligprisnedgang

Boligpris prognose for 2017

SSB: Boligprisene vil stige mindre enn andre priser. Økt rente bidrar til å kjøle ned boligmarkedet. Veksten i boligprisene blir under 2 prosent hvert år fra neste år til 2022, spår SSB i nye prognoser. SSB spår at veksten i boligprisene blir svært moderat til 2022 Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix Prognosen forteller om 7,1 prosent vekst i år, men at den faller til rundt 2,5 prosent allerede i 2018 og 2019. SSB mener at høye boliginvesteringer vil bidra til et prisfall i de nærmeste årene. SSB spår sterk vekst i boliginvesteringene. I fjor var veksten på 1,6 prosent SSB-prognose: Oppgang i krabbegir Vi har nå boligpriser som faller. Kronen venter vi vil styrke seg litt, sier von Brasch til NTB. SSB venter at den svake utviklingen i boligprisene vil fortsette gjennom 2018, for deretter å flate ut. Først i 2020 vil boligprisene være på om lag samme nivå som i 2016,.

Fallende boligpriser bidrar til å dempe oppgangen i norsk økonomi. SSB tror renta vil holde seg rekordlav lenge, men trolig dobles innen utgangen av 2020 I sin prognose forventer SSB også svak lønnsvekst i flere år fremover. Som følge av koronapandemien ble årets inntektsoppgjør utsatt, og ny oppstart er satt til 3. august I sin prognose forventer SSB også svak lønnsvekst i flere år fremover. Som følge av koronapandemien ble årets inntektsoppgjør utsatt, og ny oppstart er satt til 3. august. Ettersom forhandlingene skal gjennomføres i en situasjon med høy arbeidsledighet, og lavere aktivitetsnivå internasjonalt og for eksportrettede virksomheter, tror SSB på et forholdsvis lavt tarifftillegg i år SSB tror på lav rente og økte boligpriser Statistisk sentralbyrå tror renta vil holde seg rekordlav lenge og spår økte boligpriser de neste årene

Etter årevis med boligpriser som knuser alle rekorder venter Statistisk sentralbyrå (SSB) at boligprisene vil falle fra 2019, skriver Dagens Næringsliv (bak betalingsmur).. Les også: SSB. Ny rapport om boligpriser: 19 prosent prisvekst i Oslo de neste tre årene. Fernanda Eggen. October 9, 2020. Årsaken til den kraftige oppjusteringen i prognosen er at norsk økonomi gradvis har hentet seg inn etter koronakrisen, skriver forskerne i rapporten. Oppjusterer dyster prognose Boligprisene i Norge steg 0,5 prosent nominelt fra september til oktober 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene 1,1 prosent. Boligprisene er 7,1 prosent høyere enn for ett år siden. Den sterkeste veksten er i Oslo med 9,5 prosent de siste tolv månedene. Det tok 46 dager å selge. I Boligkanalen får du tilgang på kvalitetsinnhold du kan bruke i din innholdsmarkedsføring - uten å brenne hele budsjettet ditt på det Boligpriser og eiendomsmarked med overvåking og varsling. Se bolig­marked, pris­utvikling, bolig­pris, solgte boliger, bolig­pris­statistikk, bolig­pris­utvikling og eiendoms­priser i Oslo og Norge. Lagre overvåkinger for å bli varslet om nye salg i et område eller på en adresse

Boligpriser. Sist oppdatert . 6.10.2020. 50+ artikler. Boligpriser. KOMMENTAR. Anne Rokkan: Står du utenfor boligmarkedet, er det bare å bli vant til kulden. Ingen kommer for å hjelpe deg. Økonomi fra E24. Boligsalget hoppet: - Villeste jeg har opplevd på 25 år. Økonomi fra E24 SSB la i dag frem de økonomiske prognosene for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2022.. Svakere vekst internasjonalt med usikkerheten rundt utfallet av Brexit og opptrappingen av. Bygg og Bolig > Boligpriser og Eiendomsomsetning > Din region Modulen belyser utviklingen i boligpriser og omsetning av boligeiendommer i en valgt region. Datagrunnlaget er hentet fra statistikken over Eiendomsomsetning i Statistisk sentralbyrå Modulen viser gjennomsnittlig pris per solgt boligeiendom, antall solgte boliger og samlet salgsverd Økte boligpriser. SSB skriver at selv om realrentene nå er lave, I sin prognose forventer SSB også svak lønnsvekst i flere år fremover

SSB kutter prognosene for boligpriser

 1. Årsaken til den kraftige oppjusteringen i prognosen er at norsk økonomi gradvis har hentet seg inn etter koronakrisen, skriver forskerne i rapporten. Spådommen i juni var et boligprisfall på 0,4 prosent i år. I stedet har boligprisene steget. Boligprisveksten i september var den sterkeste på 14 år
 2. us de som flytter ut - går ned. Samtidig øker innvandrerbefolkningen. I 2020.
 3. I sin ferske prognose over de økonomiske utsiktene melder Statistisk sentralbyrå (SSB) om at boligprisfallet nærmer seg slutten. SSB tror på en gradvis bedring for det norske boligmarkedet: - Vi tror at boligprisene vil stige med om lag 2,5 prosent i hvert av årene fra 2015 til 2017, skriver SSB i den ferske rapporten

SSB forventer at ledighetsraten blir på 4,3 prosent i snitt i 2017, SSB venter fallende boligpriser de Hvis SSB får rett i sin prognose vil. Boligprisene har ennå ikke nådd toppen, og vil bare fortsette å stige de neste årene, kommer det fram i en ny prognose Statistisk sentralbyrå tror renta vil holde seg rekordlav lenge og spår økte boligpriser de neste årene SSB har oppjustert prognosen for privat forbruk med nesten fire prosentpoeng og venter nå et fall på 6,0 prosent i år. Samtidig senkes forventningene til husholdningenes sparerate om lag like mye til 12,5 prosent, som likevel er en solid oppgang fra i fjor - Norske boligpriser er altfor høye Forskningsdirektør i SSB, Torbjørn Eika tror også at boligprisene skal videre nedover neste år, for så å flate ut. så sånn sett kan det borge for en litt mindre prisnedgang enn i den siste prognosen vår SSB venter flere år med rekordlav rente. Norsk økonomi har tatt seg opp etter nedstengningen i mars, men Statistisk sentralbyrå tror likevel at rentene vil holde seg rekordlave i flere år.

Statistisk sentralbyrå tror renta vil holde seg rekordlav lenge og spår økte boligpriser SSB tror på lav rente og økte boligpriser : Bygg.no - Byggeindustrien Men Ny prognose: Anslår at befolkningen i Våler vil øke mest i Norge. SSB tror på lav rente og økte boligpriser. Betydelig nedgang i antall sysselsatte fra februar til april SSB-prognose: Vi kan vente oss flere år med rekordlav lønnsvekst Norsk økonomi har aldri opplevd en bråstopp som kan måle seg med koronakrisen, ifølge SSB. Vi kan vente rekordlav lønnsvekst og høy arbeidsledighet i flere år Boligpriser avgjør. SSB tror på et mindre boligprisfall enn i anslagene fra april, men selv nå ventes nedgang i år og ikke full gjeninnhenting neste år. Faktiske boligpriser har overrasket gjennom hele våren. Denne ukens boligpristall viste til og med sterkeste mai-oppgang i prisene på svært lenge

SSB-forsker om høy boligbygging: – Et faresignal

Stigende gjeld og økende boligpriser påvirker hverandre gjensidig. Økte boligpriser i annenhåndsmarkedet stimulerer også bygging av nye boliger. Dette demper med et lite tidsetterslep boligprisveksten og på lengre sikt også kredittveksten. Slike mekanismer er nå bygget inn i kvartalsmodellen KVARTS. I denne artikkelen ser vi på hvordan denne vekselvirkningen, som kan kalles en. Prognoser, kontrafaktiske boligpriser og nedtur neste? Boligbobla episode 16. Fra venstre: Eiendom Norge-direktør Christian V. Dreyer, sjefsøkonom Kjersti Haugland (Dnb Markets), forsker Thomas Von Brasch (SSB) og kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard (Eiendom Norge) Boligpriser 2018 Boligprisene i Norge steg med 0,4 prosent i februar Trenden i det norske boligmarkedet er mer stabil enn i fjor. Nominelt steg boligprisene her i landet med 1,1 prosent fra januar til februar. BOLIGPRISENE STIGER: Boligprisene stiger, men er fremdeles lavere enn for ett år siden. Størst vekst har de hatt i Kristiansand SSB tror på lav rente og økte boligpriser Statistisk sentralbyrå tror renta vil holde seg rekordlav lenge og spår økte boligpriser de neste årene. SSB ser for seg lave renter og økte boligpriser de neste årene

Norskfødte betaler nesten dobbelt så mye i skatt som

Økonomi og næringsliv: I sine prognoser for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2023, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) at norsk økonomi ser ut til å ta seg opp etter nedstengningen i mars.. De forventer at lavere internasjonal etterspørsel og lav oljepris vil prege den økonomiske utviklingen, og ser for seg lave renter og høye boligpriser i flere år fremover Boligpriser oktober 2020 - Nejra Macic 4.png Boligpriser oktober 2020 - Nejra Macic 4 - mobil 2.png. 0. ADD MEDIA. I oktober 2020 steg boligprisene med 0,5 %. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 1,1 %. Nå er boligprisene 7,1 % høyere enn de var på samme tid i fjor

SSB spår fortsatt fallende boligpriser Avmattingen i boligmarkedet har manifestert seg, ifølge SSB. Prognosene for boligprisene kuttes. BOLIGPRISFALL: «Vi må tilbake til finanskrisen i 2008 for å finne liknende eller større boligprisfall i en enkelt måned»,. Analytikere tror på økte boligpriser i Norge til 2023. Av. NTB - 9. oktober 2020 | 08:40. Når samme institusjon fredag skal legge fram sin nyeste rapport, er synet på norsk økonomi endret. I sin prognose for neste tre årene mener analytikerne nå boligprisene i snitt over hele landet vil stige med 12 prosent Dette er samlesiden over alle de siste nyhetssaker som omhandler ssb+boligpriser+priser. Dette er samlesiden over alle de siste nyhetssaker som omhandler ssb+boligpriser+priser. Vi bryr oss om ditt personvern. dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å. SSB spår fortsatt høy boligprisvekst de neste årene TOPICS: Boliglån Boligmarkedet Boligpriser Norges Bank SSB Styringsrenten Torbjørn Eika. Forsker Torbjørn Eika i SSB. FOTO: Studio Vest AS/ Pixabay. Posted By: Bakgrunnen for pressekonferansen var at byrået la frem sin første økonomiske prognose for året Det finnes en rekke forskjellige statistikker og verktøy for å finne boligpriser. De to viktigste er statistikken fra Eiendom Norge som gis ut månedlig, og fra SSB som gir den ut kvartalsvis. Prisstatistikk fra SSB. SSB publiseres prisindekser for alle tre boligtyper pluss en totalindeks for alle regioner og storbyer

SSB spår lavere boligpriser og dobling av renta. Fallende boligpriser bidrar til å dempe oppgangen i norsk økonomi. SSB tror renta vil holde seg rekordlav lenge, men trolig dobles innen utgangen av 2020 Boligpriser i norske byer Så mye får du for to millioner I Bergen er det over 160 kvadratmeter som skiller den minste og største boligen du får for et par millioner kroner. BOLIG TIL 2 MILLIONER: Hvor mye du får for 2 millioner, eller mindre, er svært varierende i de største norske byene. Foto: Berit B. Njarga Vis me Boligpriser Ssb. Boligpriser, SSB | Boligfesten fortsetter. Statistikk om boligpriser - SSB. Geografiske boligpriser - Økonomiske blikk. SSB on Twitter: Framover venter vi en moderat. Boligpriser og statistikk. Her finner du tall og fakta om prisutviklingen i OBOS-tilknyttede borettslag i Oslo. Prisutvikling. I oktober var gjennomsnittlig kvadratmeterpris for OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 69 393 kroner. Kvadratmeterprisen er 10,4 prosent høyere enn i oktober 2019 SSB regner med at «en meget ekspansiv finanspolitikk, lavere renter, rekordsvak kronekurs og fallende reallønn bidrar til å dempe utslagene i arbeidsmarkedet». Lønnsveksten vil trolig falle til 2,0 prosent i år fra 3,5 prosent i fjor, og videre til 1,6 prosent i 2021

SSB ser lysere på utsiktene, venter renteoppgang neste år

Boligpriser. Side 1 af 13. Boligpriser. Boligpriser 19. oktober 2020 · 3 MIN. Boligkøbere lader sig ikke skræmme af mørkemænd. Af Indblik-forfatter. Indblik er i denne uge skrevet af Jan Nordmann, der er kommunikationschef hos EDC. Boligpriser. Boligpriser 16. Boligprisene i Norge måles av bransjeorganisasjonen Eiendom Norge, som presenterer boligprisstatistikk hver måned. Hvor mange boliger som omsettes, og for hvor mye, er viktige markører for. Vi gir aktører på det nordiske byggemarkedet innsikt og forståelse som hjelper til med å optimere lønnsomhet og ta kloke beslutninger SSB-prognose: Befolkning på 5.332.000 når 2019 starter Av: NTB 18. desember 2018, 13:44 Ved nyttår regner Statistisk sentralbyrå (SSB) med at befolkningen i Norge vil være på drøyt 5,33 millioner SSB-forsker Torbjørn Eika venter at det lysner litt i norsk økonomi i siste halvdel av 2016, LES OGSÅ: Tidenes høyeste boligpriser i Norge - Økt arbeidsledighet og økende pessimisme

SSB venter tre år med boligprisvekst D

Høyere boligpriser i 2019. Boligprisene har falt i år, og fallet vil fortsette langt ut i 2018. Ved utgangen av 2018 mener SSB at boligprisene vil være knapt 10 prosent lavere enn nivået i første kvartal i år Analytikere tror på økte boligpriser i Norge til 2023. I sin prognose for neste tre årene mener analytikerne nå boligprisene i snitt over hele landet vil stige med 12 prosent SSB ser for seg at Norges Bank vil heve renten fra dagens nivå på 0,5 prosent først godt ut i 2019, og at den deretter vil stige gradvis. Renta har ligget på dette nivået helt siden mars 2016 Boligpriser: Prognose: Voldsom prisvekst i Oslo fram til 2019 - Har steget mer enn vi forutså. Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjo SSB-spådom: Boligprisene i 2020 vil være på samme nivå som i 2016. SSB venter at den svake utviklingen i boligprisene vil fortsette gjennom 2018, for deretter å flate ut. Samtidig ventes et svakt oppsving i økonomien for øvrig

SSB med nye prognoser: venter boligprisfall til 2020

SSB-forsker Pål Sletten påpeker at det som skjer nå, med at man stenger ned hele land for å unngå sykdom, aldri har blitt gjort tidligere. Det er noe helt nytt. - Nedgangen er mye sterkere enn noe vi har sett tidligere. Våre tall går tilbake til 1970, men det er sannsynligvis den største nedgangen siden andre verdenskrig, sier han til. Boligpriser. Omsatte boliger i Oslo hadde i 2018 en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 69 532 kroner. Dette var like over det dobbelte av hva som var tilsvarende gjennomsnittspris ti år tidligere. Boligprisene har med andre hatt en kraftig vekst i denne perioden. Økningen i gjennomsnittspris fra 2017 til 2018, var imidlertid svært beskjeden

Olsen spår enda høyere boligpriser. Norges Bank øker anslagene på boligprisveksten. Nå venter bankens prognosemakere en prisvekst på 3,7 prosent i år og 5,2 prosent neste år Boligpriser. Alle tal og grafer i denne sektion er hentet fra Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark. Tallene opdateres én gang i kvartalet. Kilde: Boligmarkedsstatistikken. Se alle udbudte boliger Se alle solgte boliger. Udvikling i salgskvadratmeterpris for hele landet. Periode. Kr./m 2. Ændring. Ændring 1 år. 2. kv 2020 Høyere boligpriser i flere deler av landet Ferske tall fra SSB er nå ute. Næringseiendom. Henrik Nymoen. ifølge sesongjusterte tall, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) på deres hjemmesider.Dette er en oppgang på 2,1 prosent fra andre kvartal 2018.Første kvartal 2019 til andre kvartal 2019Den største vinneren er Trøndelag utenom.

Boligpriser målt av Statistisk Sentralbyr

Prognose: Økende arbeidsledighet og lav boligprisvekst framover. Den halvårlige rapporten med prognoser for norsk økonomi og norske boligpriser legges fram av Samfunnsøkonomisk analyse på en konferanse i regi av Norges Eiendomsmeglerforbund og Selvaag Bolig torsdag SSB sin 2018-prognose for middels vekst (SSBMMMM2018) er brukt for fremtidig nasjonal SFT. Befolkningsprognose 2019: Tabeller for nedlastning. Folkemengde 2019-40 etter ettårig alder og plansone. Middels vekst [Excel, Ods] Folkemengde 2019-40 etter aldersgrupper og skolekrets Vi sammenligner boligpriser før og nå, og ser det opp mot lønnsnivå og boliglånsrenter den gang da. Toggle navigation Alt om bolig. Meglerbloggen (current) I 2015 ble det satt rekord i antall unge boligeiere i Norge iflg SSB. 84 prosent av nordmenn over 25 år eier nå sin egen bolig og tallet har økt de siste ti årene

Boligpriser. SSB tror på lav rente og økte boligpriser - 2019 blir like flatt som 2018. Til neste år kan det være lurt å lese salgsoppgaven ekstra nøye - Det tar lengre tid å selge boliger nå enn på flere år - Tenkte den ville bli et blikkfang SSB tror på lav rente og økte boligpriser. NTB. SSB-prognose: Vi kan vente oss flere år med rekordlav lønnsvekst. Norsk økonomi har aldri opplevd en bråstopp som kan måle seg med koronakrisen, ifølge SSB. Vi kan vente rekordlav lønnsvekst og høy arbeidsledighet i. SSB-prognose: Oppgang i krabbegir Vi har nå boligpriser som faller. Kronen venter vi vil styrke seg litt, sier von Brasch til NTB. SSB venter at den svake utviklingen i boligprisene vil fortsette gjennom 2018, for deretter å flate ut Boligpriser i Norge er som fortjent når alle er like lure samtidig. Årsaken er høy omsetning parret med lavt og synkende tilbud boliger BNP Fastlandet 6% OOB Kilde: SSB Prognose 2015 6% Boligpriser Byggekostnader 201B 2014 2010 201 1 2012 25 15 10 -10 -15 LANDSFORBUN

SSB-prognose: Vi kan vente oss flere år med rekordlav

SSB forklarer økningen i spareraten med at folk er mer forsiktige med pengene sine. Prognosene tilsier at arbeidsledigheten kommer til å øke noe i 2014 og inn i 2015 Hvis erfaringen vår med slike markeder holder vann så vil vi nok få fallende boligpriser i Bergen gjennom 2018, sier Johannessen. Vår prognose tilsier et prisfall på rundt 3 prosent neste år. Et forventet økt tilbud av boliger sammen med en videreføring av de strenge boliglånsreglene vil gi en effekt API: Ferdige datasett. APIet med ferdige datasett er et utvalg fra de mest brukte tabellene i Statistikkbanken. Formatene er JSON-stat versjon 1.2 og CSV Vi vil se rundt hundre flere innbyggere i Hald-kommunene i 2050, spår SSB. I en overveiende dyster prognose for utviklingen i folketall fram mot 2050, vil ikke utviklingen i kommunene på Helgelandskysten bli like dyster som en rekke innlandskommuner i fylket

Prognose for boligmarkedet 2020 - Eiendom Norg

SSB-prognose: Oppgang i krabbegir Det er fem årsaker til at bunnen nå er nådd for norsk økonomi, som går mot lysere tider. Men oppgangen blir meget moderat, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) Prognose for kommunal deflator i 2020 og 2021. Oppdatert anslag for veksten i kommunale deflator er 1,7 prosent i 2020 og 2,7 prosent i 2021. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet om utviklingen i år og i enda større grad til neste år. Koronapandemien påvirker markedet Personvern og cookies. Haugesunds Avis er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker SSB spår lavere boligpriser og dobling av renta Fallende boligpriser bidrar til å dempe oppgangen i norsk økonomi. SSB tror renta vil holde seg rekordlav lenge, men trolig dobles innen utgangen.

 • Tinkerbell schwester.
 • Farbe an sich kontrast bilder.
 • Veel liefs uit holland aflevering 11.
 • Leptospirose impfung mensch.
 • Sehenswürdigkeiten jork.
 • Agentur für arbeit vaihingen enz.
 • Strohhutfestlauf 2017 ergebnisse.
 • Komfyrbeskyttelse.
 • Norli kundeklubb.
 • Villrein sykdom.
 • Arbeitsblätter kindergarten kostenlos ausdrucken.
 • Tidsforskjell oslo las vegas.
 • Bilder på riktiga änglar.
 • Inf3170.
 • Weekday norge nettbutikk.
 • St andrews football.
 • Contipark wien.
 • Kreftsenteret ullevål åpningstider.
 • Cirque du soleil 2018.
 • Langer flur optisch verkürzen.
 • Flerpartisystem.
 • Krankenhaus mühldorf personalabteilung.
 • Best airplane game ipad.
 • Keep safe delete account.
 • Ssb livskvalitet.
 • Informasjonsteknologi og informatikk.
 • Single chat vechta.
 • Burberry logo fake.
 • Twilight full movie.
 • Nieuwbouw oud alblas.
 • Goldmakrelen.
 • Glukokortikoider nsaid.
 • Scandic ishavshotel tromsø frokost.
 • Kontakt lindås kommune.
 • Ford forhandler oslo.
 • Christliche seminare schweiz.
 • Månesyke.
 • Überfall hornbach datteln.
 • Dotnet new sln.
 • Hotell ål i hallingdal.
 • Hallingdans frikar.