Home

Hva kalles en ei og et

Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os I periodesystemet er grunnstoffene ordnet etter økende atomnummer i en tabell. De syv horisontale radene i tabellen kalles perioder, og de 18 vertikale kolonnene kalles grupper. Grunnstoffene i samme kolonne (gruppe) ligner på hverandre, og innen hver periode endrer grunnstoffenes egenskaper seg gradvis fra metaller i gruppe 1 til gasser i gruppe 18 Stort sett må du slå opp i en fysisk eller digital ordbok. Nynorsk har mange flere hunkjønnsord enn norsk, og hvis du med litt, uh, folkelig talemåte kan bruke -a-ending, er det som regel et hunkjønnsord på nynorsk. Vi snakker derfor om ei stjerne, ei ku, ei klokke og ei hytte. verb har ikke kjønn. Endret 27. mai 2013 av Grønnsåp Sameie er en definisjon på eierskap når flere eier noe sammen på en slik måte at ingen eier deler av tingen, men en ideell andel som vanligvis uttrykkes i en brøk.. Det er selve eiendomsretten til tingen som er delt, ikke bruksretten. Bruksretten vil følge av avtale eller forholdene for øvrig, og hovedregelen er at sameiere skal ha lik rett til tingen i forhold til andel

Bokomslag er dekorerte omslag eller ytre varebind rundt bøker.De skal beskytte bøkene og fremme salget av dem. Et bokomslag består av forside, bokrygg og bakside. Visuell og kunstnerisk utforming blir vanligvis bestemt av en grafisk designer og en illustratør i samarbeid med forfatteren og redaksjonen og markedsavdelingen i forlaget som utgir boka Regjeringen er navnet på Norges utøvende myndighet. Regjeringen har ansvar for å iverksette de beslutningene som Stortinget fatter. Den har også det politiske initiativet, som vil si at de foreslår de fleste saker for Stortinget. Regjeringen ledes av statsministeren og består av en rekke ministere (statsråder) som har ansvar for hvert sitt departement Nervecelle er en celle i nervesystemet. Nervecellene er spesialiserte og har til oppgave å ta opp inntrykk fra kroppen og dens omgivelser, og å bearbeide inntrykkene, eller å sende nødvendige impulser til muskler og kjertler, slik at kroppen settes i stand til å tilpasse seg til forholdene. De avviker fra de fleste andre celler i kroppen ved sin lange levetid, idet de under optimale. En er en og to er to − vi hopper i vann, vi triller i sand. Sikk, sakk, vi drypper på tak, tikk, takk, det regner i dag. (Obstfelder, 1983) Rim og rytme skaper sammenheng. Rim og rytme skaper en sammenheng i teksten ved at klanger og takter blir gjentatt. Denne musikalske sammenhengen kommer i tillegg til sammenhengen i selve teksten

Hva kalles de forskjellige delene på en randsydd sko? Dette er en sårbar del av skoene og et godt råd er å såle om skoene dine før de slites ned så mye at randlæret skades. Randlæret kan byttes ut, men det gjør at kostnaden blir merkbart større hos skomakeren Fagstoff om motiv, tema og budskap i episke tekster. Motiv. Med motiv mener vi det en tekst handler om på det ytre, konkrete planet. Sammenlikner vi en tekst med et fotografi, er motivet det vi kan se på bildet: en situasjon, en opplevelse eller et inntrykk som kan danne utgangspunkt for ei fortelling eller et dikt Det er viktig å være enige om hva begrepene punkt, linje og linjestykke betyr. Et punkt knyttes til en fast posisjon, og et punkt har ingen utstrekning. Vi tegner et punkt som en prikk eller et kryss, og vi bruker vanligvis en stor bokstav som navn på et punkt, for eksempel A, B.; En rett linje, som vanligvis bare kalles en linje, har posisjon og retning Start studying Naturfag Kapittel 10. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

3 En, ei eller et? - Portfoli

I både sameier og borettslag har du som eier rett til å være med å bestemme. En gang i året skal det avholdes et møte hvor alle eierne har rett til å delta. Ler mer om dette her. Dokumentavgift. Når man kjøper en selveierbolig må man betale dokumentavgift. Dokumentavgiften er en betaling til staten på 2,5% av omsetningsverdien Det finnes en begrensning i beslutningsmyndigheten til et sameie. Denne begrensningen kalles for mindretallsvernet. Dersom noen som representerer sameiet skal ta en avgjørelse på vegne av sameiet, for eksempel sameiets styre eller forretningsfører, kan de ikke treffe en beslutning som gir visse sameiere en urimelig fordel på bekostning av én eller flere øvrige sameiere Hva er en salme? Ordet salme er gresk og betyr lovsang. De utgjør en enhet og kalles Salmenes bok. De ble til innenfor jødedommen og brukes av jøder. Jesus var jøde og siterte stadig fra disse salmene når han talte til folk. og alle kongebud /: ei gjøre kan en sommerfugl

Hva avgjør om en tekst kan kalles et dikt? Det er gjerne satt opp i strofer og vers, ikke sammenhengende tekst. 3. Forklar begrepene strofe og verselinje. En strofe er det samme som et vers omtrent, ei verselinje er ei linje i en strofe. 4 I et eierseksjonssameie vil man eie en bestemt seksjon i et sameie. Eierskap i slike sameier kalles gjerne selveier. Eierseksjonssameier skiller seg fra eierformen sameie ved at man i et sameie kun eier en ideell andel av boligeiendommen, men ikke en spesifikk del som i et eierseksjonssameie. Eierseksjonssameier reguleres av lov om eierseksjoner

elvevifte Archives - Studieweb

I sameier kan det oppstå mange konflikter sameierne i mellom, og for utenforstående tredjemenn kan det være vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg til sameiet. Jusstorget hjelper med en oversikt over lover og regler som regulerer sameier og råd og tips om hva du bør passe på når du eier noe sammen med [ Hva er ditt syn på å kalle sin egen baby for ei fitte eller å kalle babyen for ei fitte i stedenfor jente? Som f.eks å si, det ble ei fitte i stedenfor det ble ei jente, som man normalt sier når man får en unge Hva kan egentlig kalles en pølse, schnitzel eller biff? Onsdag skal EU-parlamentet stemme over nettopp det

periodesystemet - Store norske leksiko

Hva kan egentlig kalles en pølse, schnitzel eller biff? Onsdag skal EU-parlamentet stemme over nettopp det. Dette er en plantebasert burger, men om enkelte EU-parlamentarikere får det som de vil, får ikke selskapet Beyond Meat kalle det en burger lenger Hva er en obligasjon? Hva er risikoen ved obligasjonssparing? Hvor finner vi avkastning i dagens lavrentemiljø, og hva skjer hvis renten endres? Dette er noen av spørsmålene som rentesjef Mona Stenmark svarer på i Carnegie Fonders obligasjonsskole. Renter er et vidt begrep som inneholder flere produkter

Mange viktige samiske spørsmål er avklart siden det første samiske riksmøtet for snart 100 år siden, men det finnes fortsatt uløste mysterier, f.eks. spørsmålet om når og hvordan samene kom til Finnmark.Inntil ganske nylig trodde de fleste at samene kom dit i samlet flokk fra Sibir og at samene var et urfolk som kom før alle andre For 25 år siden ble begrepet emosjonell intelligens (EI) for første gang definert i et psykologisk fagtidsskrift (Salovey & Mayer, 1990). Begrepet ble raskt populært, og enkelte har hevdet at EI er fire ganger så viktig som generell intelligens for å lykkes i karrieren, samt at EI er avgjørende for å være en god leder (Goleman, 1998a)

Nynorsk - Ein, ei eller eit! - Skole og leksehjelp

 1. ativ Kalles også bestemme-ord Står sammen med substantiv en, ei, et, denne, disse,
 2. Hvordan kan man vite at et ord er et substantiv? Det er flere måter å finne det ut på. Den enkleste er kanskje å si at substantiv er ord vi kan sette en eller et foran: en skole, et hus, et skip og en ring. Ut fra det kan vi gjerne dele substantivene i «en»-ord og «et»-ord. Videre kan substantiver finnes i entall og flertall, i bestemt og ubestemt form
 3. Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet kalles en sum. Tallene som legges sammen eller adderes kalles for addender. Eksempel på addisjon: 4 + 6 = 10 (uttalt verbalt: fire pluss seks
 4. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og hver av aksjene i selskapet skal ha samme verdi. Aksjekurs bestemmes ut ifra verdien av selskapet og hva resten av markedet tror deres utvikling kommer til har ulike rettigheter enn de som eier aksjer i en annen klasse. For eksempel kan aksjer med full stemmerett kalles A-aksjer. Relaterte ord
 5. Regneoperasjonen 3 · 4 = 12 kalles en multiplikasjon, og sier at vi skal legge sammen tallet 3 fire ganger, eller at vi skal ta tallet 4 og addere dette med seg selv 3 ganger. Produktet blir det samme, uansett hvilken rekkefølge faktorene kommer i. Eksempel: 3 · 4 = 12 og 4 · 3 = 12 Tallene 3 og 4 kalles faktorer, og resultatet kalles et.
 6. Kromosomer er stavformede dannelser som kan observeres i kjernen hos celler i deling. De er også til stede i kjernen hos celler som ikke deler seg, men finnes da som svært lange, meget tynne tråder, som i lysmikroskop ser ut som et diffust nettverk, det såkalte kromatin. Betegnelsene kromatin og kromosom går tilbake til en tid da man ikke visste annet om materialet i cellekjernen enn at.
 7. Morselskapet og et eller flere datterselskaper blir til sammen det som kalles et konsern. Konsernet sammen blir da en organisatorisk enhet hvor man kan si at morselskapet bestemmer. Morselskap kan kalles holdingselskap. Noen ganger er morselskapets eneste funksjon det at de eier flertallet av aksjene i datterselskapet

Sameie - Jusleksikon

Jeg har et spørsmål ang. Omskjæring. jeg er kjent med ei jente og har tenkt å gifte oss snart. En dag fortalte hun meg at hun er omskjært og lurer på hva vil det si. Kan jeg i islam gifte meg med henne eller ikke? Er det noe spesielt jeg må gjøre før jeg gifter meg med henne. Hva skal jeg gjøre.. Det samme gjelder for sykdommer og egenskaper som er resultat av påvirkning fra flere enn ett gen. Da er ikke PGD et godt alternativ, siden sannsynligheten er liten for å få et embryo med alle de genvariantene man ønsker, og det er begrenset hvor mange embryoer man kan få fra ett par. Noen håper at det en gang vil bli mulig å gjøre genterapi på embryoer for å fjerne anlegg for sykdom Et(t) av følger de samme reglene som et(t) alene. Et eksempel: Blåveisen er et av vårens underverker. Blåveisen er (bare) ett av vårens underverker, gåsunger et annet. (Merk: I «et av» ser vi at et rekker litt lenger enn det engelske a.) Spesielle uttrykk: et(t) eller annet, et(t) og annet, et(t) eneste. Her er det valgfritt

Hva er en overtegnet emisjon? En overtegnet emisjon er når et selskap henter mer penger enn de egentlig hadde planlagt. La oss si at selskapet har satt seg som mål og hente f.eks 100 millioner, men interessen har vært så stor at det ble tegnet aksjer for 150 millioner. Da har man det som kalles en overtegning. Overtegninger er ikke så uvanlig Kontoene som begynner på 1 og 2 i regnskapet viser hva selskapet ditt eier og hva det skylder. Når du sammenligner summen på disse kontoene kalles det balanse. I Norge er det anbefalt at alle bruker de samme kontoinndelingene til å føre regnskap. Det gjør det mulig å sammenligne tallene dine, og for andre å forstå regnskapet ditt

Bokomslag - Wikipedi

 1. Introduksjon. Denne oppgaven handler om lister, altså å samle flere ting i en og samme variabel.Ettersom lister og løkker henger tett sammen i Python, bør du se på løkker i repetisjonsoppgaven dersom du har glemt hvordan løkker fungerer.. Hvordan lage lister? Hver ting i en liste kalles et element.En liste lages ved å skrive elementer inni [], med , mellom elementene
 2. Hva du kan spørre om på Anbudstorget og Mitt anbud. Vil du fremdeles kalle det å påta seg et ansvar for «bare en signatur». Det er kun useriøse firma som ser lett på signaturer når det gjelder ansvar. Har du skrevet under på at du er ansvarlig, ja da er du ansvarlig
 3. septikktank men røret ut fra tanken fram fil hovedledning har kolap
 4. Hva er et skjøte? Et skjøte er et skjema en tinglyst eier bruker for å overføre fast eiendom til en annen person. Du skal bruke skjemaet både når hele eiendommen skal overføres til ny eier, eller når eierbrøk mellom sameiere skal justeres
 5. Et borettslag er et selskap som eies av de som bor der. Tallet på andeler er det samme som antall leiligheter. Andelseierne eier bygninger og tomt i fellesskap. Andel i borettslaget innebærer bruksrett til en bestemt leilighet. Som boligeier i et sameie er du i juridisk forstand eier av en sameieandel, som kalles en eierseksjon
 6. Så hva gjør en hjernecelle til en hjernecelle, og ikke en levercelle? Det vet vi ennå ikke, men sannsynligvis har det noe å gjøre med forskjellige brytere. - De har ennå bare skrapt i overflaten av akkurat det spørsmålet, de har bare sett på noen få celletyper. Og de celletypene de har sett på er egentlig ganske utypiske, sier Undlien

En restaurant er et sted man kan gå å kjøpe seg ferdiglaget mat. Man kan vanligvis sitte på restauranten å spise maten man har bestilt. Dette kan enten gjøres ute eller inne avhengig av hvor man er og hva som er konseptet til restauranten. Selve ordet restaurant kommer fra latin og betyr å reparere Et eierseksjonssameie, oftest kalt sameie, er en type boligselskap. Finn ut mer om forskjellen mellom borettslag og sameier. Eierseksjonseier. En eier av en bolig i et sameie kalles eierseksjonseier, og har eksklusiv bruksrett til egen bolig og rett til bruk av fellesarealene. Årsmøtet. Årsmøtet er den øverste myndigheten i sameiet

Jeg postet her tidligere om problemer med ei vifte som jeg hadde kjøpt (GlacialTech 4310) til mitt MSI 845E Max2 hk. Fant ut at PCen slo seg av fordi CPU ble rundt 100 grader Samtidig som jeg postet her sendte jeg mail til GlacialTechs support og i går fikk jeg et svar som sa at den dingsen vifta.. Leaseplan er ikke i tvil om at elbil er mest lønnsomt, og de kommenterer sammenlikningen slik: «De som kjøper elbiler nå i en fornuftig prisklasse med tilstrekkelige rekkevidde (25 mil++), slik som Ioniq har, vil ha et svært billig bilhold totalt sett

Det finnes brunetter og blondiner, men hva kalles... » Fellesforum » Anonymforum - Skravle; Jeg pleier liksom ikke å kalle ei jente med helbleika hår for blond, jeg da. Det er mulig jeg er sær;o) hehehe Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar. Opprett konto Fagpressenytt.no er en portal som publiserer nyheter, reportasjer og artikler fra et stort antall fag- og nisjemedier. Alle mediene redigeres etter Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten Helsequiz: Hva kan du trening, anatomi og kroppen? God kunnskap om kroppen og trening? Morsom quiz som favner bredt. En salig blanding av 50 spørsmål om blodomløp, muskler, sykdom, sportens verden og mye mer. Hvor mange riktige klarer du Hva kjennetegner et aksjeselskap: Begrenset personlig ansvar; Rettigheter som ansatt; Egen juridisk person; Investorvennlig; Hva er aksjeselskap? Aksjeselskap er en egen juridisk person og du som eier er ikke ansvarlig for mer enn den aksjekapitalen som er innbetalt. Aksjeloven krever at aksjeselskap må ha en aksjekapital på minimum 30 000 kroner Lyte på engelsk er synonymt med feil. Så da vil jeg tro lyte betyr feil her også. Det er ikke klart definert hva som regnes som lyte, men det er tilstander som ikke kan kalles sykdom. F.eks en utviklingsforstyrrelse. Et eksempel jeg fant var om ei som hadde fått sterk angst og rusproblemer p.g.a oppvekstsforholdene

Hva er jeg? Et ekko. 5. Hvilket av hjulene på bilen beveger seg ikke når du svinger til høyre? Reservehjulet. 6. Hva går opp og ned, men forblir likevel på samme sted? Ei trapp. 7. Folk kjøper meg for å ha noe å spise på, mens spiser meg aldri. Hva er jeg? En asjett. 8. To fedre og to sønner drar på fisketur. Hver av dem fanger én fisk Et diagnosesystem skal være enkelt og intuitivt å bruke, bygge på praksis, teori og vitenskap, samt gjenspeile forekomst av symptomer og sykdommer i praksis. Det skal beskrive praksisdagen med sine frie samtaler, pasienthistorier, vurderinger og usikkerhet, og kunne være utgangspunkt for registreringer, rapporter og forskning Hva kalles en sedimenterende stein som består av store biter av andre bergarter sementert sammen? Denne typen stein kalles et konglomerat hvis de andre biter avviker og er større enn ca. 2 mm i størrelse. Hvis biter er isangulære, kalles det en breccia

regjeringen - Store norske leksiko

En hølje er våte forsenkninger, på en måte det motsatte av ei tue. Palser og gjøler er forsenkninger mellom tuene med regnvann, flarker betegner bløte partier, og strenger er de tørre områdene mellom flarkene. Det er gjort omfattende forskning på myrer, og det er en av grunnene til at vi kjenner dem såpass godt i dag. Men vi må ikke. Mennesket slo seg ned på et fast sted, bygde seg hus som ble til landsbyer, som ble til bystater, som ble til land. De kjøpte og eide jord og dyrket landet. Tanker om hva som var mitt og hva som var ditt fikk i større grad innpass i menneskets bevissthet. Guden fikk en ny Bror, den mektige Krigsguden Å kalle noen «jævla soper» har gått ut på dato I hvert fall ifølge Ofoten tingrett, som i januar frikjente et par som hadde kalt ei parkeringsvakt «jævla soper» og «homo». Problemet er at en liten konflikt forårsaker en varslingssak og så mye formell baluba

Et puslespill over fem relativt kjente og ulike artsbegreper. Puslespillet bygger på en modifisert tabell fra ei lærebok (Grindeland et al., 2012, side 40). Tabellen er skrevet ut, laminert og klippet opp. Hva er en art? Tabellen som ble et puslespill. Jeg har latt artsbegrep-puslespillet være gruppeoppgave Hva kalles denne (H-type) på norsk? Close. 3. Posted by. Møre og Romsdal. Prøver å fikse en mikser jeg kjøpte for en tid tilbake, men den er sikret og låst med en slik skrue. Som en annen person allerede har sagt, kjøp et flatt skrujern og ei fil,. Hva er forskjellen på pandemi og epidemi? En epidemi er et utbrudd av en smittsom sykdom som sprer seg raskt mellom mennesker. Det kalles en pandemi når epidemien sprer seg over flere land samtidig. Pandemier er mer sannsynlige når et virus er helt nytt, i stand til å smitte personer lett og kan spres fra person til person effektivt Alle Synonymer og løsninger for Hva Kalles Et Maleri Der Hav Eller Kyst Er Det Mest Fremtredende i Kryssord løsninger og Synonym. Løsningen på dette kryssordet e Det kalles en kvadron og det er ikke regnet som et skjellord. tror jeg. Uansett, jeg kjenner en som har et kvadronbarn og hun kaller ham det. Faren er amerikaner. takk for svar.) er forberedt på at Sør kommer og tar meg. *dukker

nervecelle - Store medisinske leksiko

Det er bra, på en måte. Det som er litt dumt er at man raskt finner ut at det ikke finnes allverdens kunnskap om klima og vær der ute i den store gruppa. Men det er ikke det jeg skal skrive om. Jeg skal skrive om påstander om at det ikke er lov å kalle Erna Solberg for en spade. Og det er jo galt, for hun er visselig en spade Hva med Range Rover, den bygger ikke på noe lastebilchassis, men må vel allikevel kunne kalles en SUV? Og hva med biler som BMW X5, Porsche Cayenne og Audi Q7: Alle disse er definitivt. Hva kalles det når du eier Overlappende forsikring? Uttrykket «overlappende forsikring er hvordan forsikringsselskaper referere til en situasjon hvor den forsikrede har dekning for en prosedyre fra to forskjellige selskaper. Overlappende dekning er det offisielle terminologi, og kan bli referer

Her er de ti ordklassene som nå brukes i skoleundervisningen:. 1. Substantiv er et ord som betegner en ting, person eller begrep i vid forstand. Som regel har de en artikkel foran seg: en mann, et hus. 2. Verb er et ord du kan sette å foran (gjøreord): å gjøre, å finne. 3. Adjektiv er et ord som beskriver substantivet (sier noe om hvordan substantivet ser ut): en gammel dame Når du kjøper en bolig i et borettslag, blir du andelseier. Dette innebærer at du har bruksrett til én bestemt bolig, samtidig som du deltar i et samvirkelag. Du vil da kun eie din egen bolig indirekte. Denne artikkelen tar for seg hva som er positivt og negativt med en slik ordning, og vil gi svar på andre spørsmål du måtte ha om. En som har studert lovene og som hjelper den som blir fengslet eller andre som trenger hjelp med å finne ut av lovene og rettighetene sine. Advokaten snakker mye med den som blir fengslet og hjelper personen med å få fram sin forklaring i retten Ein eidar / en eider. I ei nettavis las eg om Innbygger av Gibraltar. Hva kalles en innbygger av Gibraltar? Kautokeinoværing. Jeg lurer på hva en skal kalle personer fra Kautokeino i Finnmark? Nordlending. Hva er en nordlending? Person frå Oseania? Kva adjektiv skal vi nytte om noko(n) som er frå Oseania? Og kva kallar vi ein som kjem. Jeg eier en tomt i en annen kommune enn den jeg bor i, og nå har jeg mottatt varsel om oppføring av enebolig på nabotomten. I området har man tydeligvis en grovkalibret reguleringsplan og så vedtar man en byggeplan for en eller flere tomter i etterkant. I den generelle bestemmelsene står det et par ting som er relevan

Video: Norsk - Rim og rytme - NDL

Hva kalles de forskjellige delene på en randsydd sko

 1. Nerveceller skiller seg fra andre celler i kroppen ved at de har noe som kalles et akson, men har også mange likheter. Les mer på omhelse.n
 2. I en fortellende tekst er det dermed mer vanlig med flere. Ofte finnes det ei hovedhandling og ei eller flere sidehandlinger. Sidehandlinger foregår gjerne på andre steder og til andre tidspunkt enn hovedhandlinga, og de kan spenne over et kortere eller lengre tidsrom. Handling er det personene gjør
 3. Hva er pneumotoraks? Området mellom lungene og brystveggen kalles pleurahulen (brysthulen). Hvis luft kommer inn i dette hulrommet, kan en del eller hele lungen kollapse (pneumotoraks kalles også sammenklappet lunge eller punktert lunge)

Det legger et større ansvar enn tidligere på styret til å vurdere hva som er forsvarlig egenkapital og likviditet for den gitte virksomheten på det gitte tidspunktet. Vurderingene må komme tydelig frem i styremøteprotokoller, slik at det kan bevises at styret har tatt de nødvendige forholdsreglene i tilfelle det kommer et fremtidig erstatningskrav fra kreditorer Hva er egentlig en feil? En feil er bare en feil så lenge et flertall av de som forholder seg til den, oppfatter det slik. Det er ingen nålevende personer som husker at b og h ble forvekslet, om det var tilfelle. Og slik er det med en mengde ord og uttrykk

Når en bedrift kjøper noe dyrt og langvarig bokføres det som en eiendel. Disse innkjøpene føres slik fordi det gir et mer korrekt bilde av hva bedriften din faktisk eier. fordi det er mye mindre arbeid for deg. Der må du bruke det som kalles saldoavskriving Søk og registrer ditt domene her. Hva er et domene? Et domene, eller domenenavn, er kort forklart en unik hierarkisk navnestreng som benyttes til adressering på Internett.Den er unik fordi det bare kan finnes en av de, og den er hierarkisk fordi du kan ha subdomener under hoveddomenet Eierskapet i et aksjeselskap fremkommer av aksjene. Aksjene gir aksjeeierne både rettigheter og plikter. Som aksjeeier har du for eksempel rett til å stemme på generalforsamlingen, og du har rett til å motta utbytte fra aksjeselskapet. På den annen side har du som aksjeeier plikt til å innbetale aksjekapitalen og opptre forsvarlig i din rolle som aksjeeier En overordnet definisjon av en prosess er bevegelsen fra en tilstand til en annen - altså hvordan man kommer seg fra A til B. En prosess omtales også som en systematisk rekkefølge av aktiviteter som til sammen skaper et ønsket resultat Hva er et atom? Et atom er byggesteiene i alle de kjemiske stoffene vi har. Atomene har en kjerne som består av protoner, nøytroner og elektroner. Disse beveger seg rundt i kjernen. Atomene er bygget opp av protoner, som forkortes til p+, nøytroner som forkortes til n, og elektroner som forkortes til e-

Norsk - Motiv, tema og budskap - NDL

tegnet inn, og at informasjon om reguleringsbestemmelser, hvem som eier naboeiendommer m.m. følger med. Hvordan lese og forstå et kart: Når du holder kartet slik at du kan lese det som står på kartet, peker den øverste kartkanten mot nord. På kartet er landskap og terreng grafisk gjengitt. Kartet viser en svært forminsket, og lit Her også både ro, motor, og seil, jfr. feks. Færdersnekka som er en seilsnekke. Og den kan ikke forveksles med ei sjekte. Kogg er betegnelsen på snekker i Grenlandsområdet slik jeg oppfatter det. En Albin 25 er ikke ei snekke, det er en motorbåt, alternativt kan en kanskje kalle den en plattgatter. Redigert 15.Juni.2005 av pet ASYLSØKER er et juridisk begrep som brukes om en person som på egen hånd og uanmeldt ber myndighetene om anerkjennelse og beskyttelse som flyktning. Personen kalles asylsøker inntil søknaden er avgjort. ETNISK MINORITET. «Etnisk» brukes om (kulturelle) særtrekk ved en folkegruppe, og «minoritet» betyr «mindretall». Samene er f.eks

Et punkt og en linje - Matematikk

Et slikt selskap kalles gjerne boligaksjeselskap fordi aksjene gir rett til å leie en bestemt leilighet i selskapets eiendom. Andelsleilighet: Leilighet som er knyttet til en andel i et borettslag. Borettslag: Et borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett (borett) til egen bolig i lagets eiendom Dette kalles vannets kretsløp. Fordampning. Sola varmer opp overflata på jorda bare det står lenge nok i et rom med varmegrader. En kjele med vann kan kokes tørr, alt vann Det er grunnen til at vann - som det eneste stoffet - utvider seg når det fryser til fast stoff (is). Fyll ei flaske med vann og la den fryse. Hva skjer. Disse kan gå på hva man bruker et produkt eller en tjeneste til. Da verden begynte å høre på musikk på iPod, opplevde musikkbransjen radikal innovasjon. Plutselig kan du laste ned musikk til et musikkbibliotek og gå rundt og høre på musikk hvor du vil. Det er en annen måte å bruke produktet på Identifiser ei stor og viktig monofyletisk gruppe som er rent heterotrof og hvor kloroplast aldri forekommer hos noen av representantene. (både ferskvann og saltvann)? Hva kalles frittflytende mikroalger med en økologisk fellesbetegnelse? Et tips. En nyttig figuren som ble brukte i kollokvieundervisningen kan fines på følgende. Vedkommende eier skal blant annet ha fått en advarsel først. Andelsleiligheter. Etter annen verdenskrig var det et stort behov for boliger og det ble igangsatt en mengde byggeprosjekter basert på kooperativideen. Særlig var dette fremtredende i byer og tettsteder. Og man tok i bruk borettslagmodellen, som allerede var utprøvd av OBOS før.

Hva jeg mener må til for å kalle noe et småbruk. Jeg snakker daglig med folk som ønsker seg et småbruk, og de vet veldig godt hva de ser etter. Så jeg velger og ta utgangspunkt i det. Først og fremst avhenger kjøpernes definisjon av hva eiendommen inneholder. - Et småbruk skal være noe annet enn en litt stor tomt rundt huset og et. Definsisjon: Hva er vegetarisk mat? For at et matvare, enten en råvare, halvfabrikata eller et ferdigprodukt, skal kunne kalles vegetarisk, må det være helt fritt for alle animalske ingredienser som kommer fra døde dyr, og heller ikke ha vært behandlet / fremstilt ved hjelp av slike Kalles «morder» for dette Hun arvet jaktinteressen fra sin far, og vil at sønnen skal arve den fra henne. Når Martine Simensen (20) deler bilder fra jakta, blir hun kalt «morder» og beskyldt. En samlivsavtale bestemmer hvem som eier hva, og hvordan delingen skal skje når samlivet opphører. Samboerpar som kjøper ny bolig sammen har gjerne felles lånetilsagn fra banken, og når de får tilslag på boligen og stiller i kontraktsmøte hos eiendomsmegleren, er skjøtet ferdig utfylt med 50/50 eierskap

Naturfag Kapittel 10 Flashcards Quizle

Hva kan egentlig kalles en pølse, schnitzel eller biff? Onsdag skal EU-parlamentet stemme over nettopp det. Et forbud mot at vegetariske matprodukter skal få bruke begrep i navnet som er koblet. Partigruppene ledes av et gruppestyre. Lederen for gruppestyret kalles partiets parlamentariske leder. Gruppestyret tar politiske avgjørelser og samordner arbeidet i partigruppen. I partiprogrammene har partiene tatt stilling til en rekke politiske spørsmål, men partiprogrammene omfatter ikke alle saker som dukker opp i Stortinget

Alt om borettslag og sameier - Haub

 1. Reklamasjoner og utbedring av feil vil forekomme, og dette er også et gode som mange kunder forventer og setter pris på. I tillegg må eier av bedriften kunne forvente et visst overskudd til styrking av selskapets egenkapital og avkastning på investert kapital. Et solid selskap vil kunne motstå tap uten å gå konkurs, noe som gir sikkerhet.
 2. Hva kalles det? Legg inn av Molla » 23 feb 2016 21:24 Legg inn av Molla » 23 feb 2016 21:24 Og litt etter litt kommer det ofte en slags ro. Det er og lurt å ha et tema man kan meditere på, - som det å åpne 3dje øyet, eller åpne healingkanaler osv. At når tankene begynner å spinne.
 3. Lærere sitter hjemme eller på arbeidsplassen, den kalles for øvrig skole, og lager nye oppgaver til elevene. En vanlig oppgave går som regel ut på at læreren ønsker å høre ei god historie uten å lese sjøl, så da bestemmer han at historien skal framføres av elevene

En syre-base-reaksjon kalles en nøytraliseringsreaksjon. Den består av overføringen av et hydroksydion (H +) fra syren til basen. De er derfor vanligvis forskyvningsreaksjoner, men kan også være kombinasjonsreaksjoner. Produktene er et salt og vanligvis vann. Derfor kalles de også. Dersom en person man ikke kjenner får et epileptisk anfall, bør man alltid ringe 113. - Bli værende, og sørg for at personen kommer til bevissthet igjen, sier Peersen. Norsk epilepsiforbund har satt en sikkerhetsgrense på fem minutter: Dersom anfallet varer i mer enn fem minutter, skal man ringe 113

Runde 398: Fugl og fisk - Norges QuizforbundcellerGalvanisk element

Leasing er en leieavtale, ikke et kjøp. Det betyr at bilen skal leveres tilbake etter avtaleperioden er over. Hva defineres som unormal slitasje? Norsk bilbransje har satt en standard for hva som regnes som normal og unormal slitasje på en bil. Her finner du en komplett oversikt over hva som regnes som unormal slitasje av leasingbil Den syvende planeten i solsystemet er den mystiske Uranus. Uranus har en kjerne av stein og is men en ytre struktur bestående av gass. Denne typen planet kalles en iskjempe. Uranus har en radius på 25 362 kilometer og en omløpstid på 84 jordår. Det som gjør Uranus til et mysterium i forhold til de andre planetene Du eier faktisk en del av 55 selskaper gjennom disse 55 aksjeplasseringene som forvalter har gjort på vegne av gruppen som har gått sammen. Investerer du i et globalt fond kan det være at du eier enda flere aksjer avhengig av fondet. Fordelene ved fond og verdipapirfond. Investeringer i fond gir en rekke fordeler for fondsspareren. 1

Quiz til kapittel 5 – Jegerprøvekurset

Hva er mindretallsvern i eierseksjonssameie? - Codex Advoka

Hva er egentlig forskjellen på en gåte og en quiz. Vel, både gåter og quiz er jo oppgaver som består av spørsmål og svar. Begge kategorier er ment som en spørrelek, og begge er ment for å gi hjernen litt å arbeide med. Så som du skjønner er det mange likheter mellom gåter og quiz Selv om børsnoterte Norwegian kan kalles et vekstselskap, bruker vi begrepet oftest om unoterte selskaper som vokser raskt fordi de er relativt nye og har begynt å slå gjennom med et produkt eller en tjeneste. Et slikt selskap kan være i en veldig tidlig fase hvor det ennå ikke tjener penger, eller det kan være noe mer modent og ha raskt. Seltzer og Turbonegro (ifølge Store norske leksikon «ei norsk rockegruppe som spiller en musikktype som kalles deathpunk, med sans for teatralske virkemidler og et stort publikum i en rekke land») har bevisst prøvd å gjøre feil ting til rett tid. Da de lanserte homoimaget, var det å brenne kirker en viktig del av ekstremrocken

Fjord – Wikipedia

Ikke verdens viktigste spørsmål, men jeg spør alikevell Hva er forskjellen på ei sjekte og ei snekke? Er det bare snakk om lokale benevnelser på samme type båt. Eller har det med størrelse og utforming å gjøre Hva gjorde ei gammel kanonkule fra Eigerøy på et rederkontor i Kristiansand? Det er et skinn av eventyr rundt «øybuen» O.A.T. Skjelbred. Han er mest kjent som mannen som fikk bygget skoleskipet «Sørlandet». 13 år gammel forlot han enkle kår på Eigerøy. 10 år seinere er han skipsreder i Kristiansand

Etterlyser fire bjelleløse kashmirgeiter | DTLitterære virkemidlerHvordan graviditetstester fungerer- og forskjellene på dem

Et teknologisk produkt kjennetegnes ved at det er et redskap, som fyller en oppgave og har en Kunnskap om utvikling av teknologiske produkter er kunnskap om prosessen fra ide til et ferdig produkt og kalles ofte designprosess Så må barna ha tilgang til ulike verktøy og materialer. Hva med å etablere ei teknologikasse i barnehagen. Denne plassen har ikke et offisielt navn - Liv vil den skal kalles opp etter kunst og på en rekke fagfelt. samtidig som de ser på hva disse historiske kvinnene sto for og gjorde Men den nye loven vil snart begynne å påvirke vår hverdag alt mer, og nettforhandlere som ikke oppfyller de nye sikkerhetskravene etter 14. september kan komme til å betale en dyr pris. Her er alt du trenger å vite for å få en grunnleggendeden forståelese av hva direktivet PSD2 er og hvilke konsekvenser det kan få for nettforhandlere Noen ganger virker det som en får helt ulike svar fra forskere avhengig av hva slags forskere en spør. For å sette galskapen i et tverrfaglig system vil vi i denne spalten stille det samme spørsmålet til tre medlemmer av Akademiet for yngre forskere, fra ulike fagdisipliner.. Flere spørsmål - og ikke minst svar - finner du her

 • Fullface brille.
 • Hvem styrer australia.
 • Smerter i underlivet etter mensen.
 • Loppemarked bønes.
 • Cheyenne brando alder ved dødsfallet.
 • Modern logo fonts 2017.
 • Babyliss liss brush 3d.
 • Ridetur norefjell.
 • Linoleum pris.
 • Dell reparasjon.
 • Bågskytte landskrona.
 • Akzeptanz schule für tanz und bewegung siegen.
 • Ssb livskvalitet.
 • Monohybrider dominant rezessiver erbgang.
 • 48x98 impregnert.
 • Booli värdering.
 • Nobelmiddagen 2017.
 • Pakking av koffert.
 • Ed sheeran titel 2017.
 • To the bone actors.
 • Bånd til brudekjole.
 • Francium preis.
 • Tanzschule hülsmann abtanz.
 • Amaryllis giftig.
 • Dbs kombi sykkel.
 • Stendal plz.
 • Istedet for potetmel.
 • Volkswagen golf comfortline.
 • Grundstück kaufen paulinenaue.
 • Pulitzer prize 2015.
 • Smerter i underlivet etter mensen.
 • Justified hbo.
 • Das geisterschloss stream kinox.
 • Innfallsvinkler.
 • Klompelompe dress baby.
 • 2 påskedag hva skjedde.
 • Den glade enke figurer.
 • Traktor entwicklung.
 • Quiche lorraine pate feuilletee sans creme.
 • Linking words contrast.
 • Ungdomsteater trondheim.