Home

Hva er akan kontakt

Hva er en individuell Akan-avtale? Det er viktig at medarbeideren selv er med på utforming og oppfølgingen av avtalen. På den måten sikres eierskap og medansvar. Her finner du eksempel på individuell avtale. Ønsker du å vite mer? Ønsker du å vite mer? Ring oss på vår veiledningstelefon 22 40 28 00, eller chat med oss Akan - Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. Telefon: +47 22 40 28 00 Epost: akan@akan.no Besøksadresse: Dronningens gate 13, 0152 Oslo. Postadresse: Postboks 96 Sentrum, 0101 Osl 18.1 Hva er AKAN? AKAN med AKAN- kontakt i planlegging, koordinering, oppfølging og evaluering av individuelle AKAN- avtaler. BHT har en viktig rolle å hjelpe den ansatte videre i systemet, hvis de trenger hjelp av helsevesenet. BHT skal ikke ta behandlingsrollen Er dette et verv som har noe status? eller er er det mer et verv som signaliserer at en er en festbremser, noe jeg ikke er.. Hva tenker en arbeidsgiver

Hjelpe en ansatt Akan

 1. AKAN-utvalget er underlagt Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og har følgende hovedoppgaver: Gi informasjon og undervisning om rusmiddelmisbruk. Legge forholdene til rette for behandling og oppfølging av ansatte med rusmiddelmisbruk. Utarbeide handlingsplaner for det rusforebyggende arbeidet og utarbeide årsrapporter som fremlegges AMU
 2. Arbeidsplasser er i stadig forandring, nye mennesker møtes og nye kulturer dannes som igjen påvirker vår atferd. Det er en god anledning til å oppdage uregelmessigheter og følge opp nødvendige endringer ved at vi møtes jevnlig. Selve arbeidstilknytningen er for mange en sterk motivasjon til forandring
 3. AKAN AKAN. AKAN, Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk, er et samarbeid mellom LO, NHO og staten.Forebygge rus- og avhengighetsproblemer. Gjøre ledere og ansatte i stand til tidlig å gripe fatt i rusmiddelbruk og spilleavhengighet samt tilby hjelp til ansatte ved virksomheten
 4. hva denne betyr for den enkelte medarbeider og for enheten som helhet. Det skal settes av tid i personalet/avdelingene for drøfting av «hvordan vil vi ha det hos oss». Lederne er nøkkelpersoner og viktige signalgivere i arbeidsmiljøet. De har et særlig ansvar for at rus- og pengespill/dataspillpolitikken etterleves i praksis
 5. Akan er en god instans å kontakte for råd og veiledning. På Akans sider om hvordan snakke om rus med en ansatt, kan du lese hvordan du kan gå frem om du er bekymret for en ansatt. Her finner du også maler for kjøreregler og advarsler (akan.no
 6. Hva er AKAN? AKAN - Arbeidslivets i samarbeid med AKAN-kontakt i planlegging, koordinering, oppfølging og evaluering av individuelle AKAN-avtaler. Det er viktig at bedriftshelsetjenesten skal ha en rolle å hjelpe den ansatte videre i systemet, hvis de trenger hjelp av helsevesenet

AKAN-kontakt. Bra å nevne dette i cv'en sin? NYTT TEMA. perpersen78 Innlegg: 1415. 11.02.11 13:02. Del. Er dette et verv som har noe status? eller er er det mer et verv som signaliserer at en er en festbremser, noe jeg ikke er.. :) Hva tenker en arbeidsgiver? (Innlegget ble redigert 11.02.11 13:04) Upassende innlegg? Svar Akan er et niger-kongo-språk som snakkes i Ghana. Akan er et begrenset tonespråk. Referanser Autoritetsdata: Encyclopædia Britannica · Encyclopædia Britannica · GND · SUDOC · NDL. Denne siden ble sist redigert 26. des. 2015 kl. 23:11. Innholdet er tilgjengelig. AKAN rollen er en veldig balansegang, jeg ønsker ikke være moralens vokter, men er der for å hjelpe folk - ikke for å arrestere folk, sier Gretelill Tangen, AKAN - kontakt ved Rogaland Teater. Marit Vasshus Tangen deltok på Nettverk for Arbeidsliv og rus, i regi av Kompetansesenter rus region vest Stavanger 24. september på Sola utenfor Stavanger Hva kan jeg gjøre for en kollega? Ta kontakt med nærmeste leder, og fortell hva du observerer. Du behøver ikke samle opp bevis, det er viktig å ta de signaler du reagerer på alvorlig så tidlig som mulig. Ta kontakt med nærmeste leder og uttrykk din bekymring. Fortell konkret hva du observerer - ikke legg egne tolkninger til grunn Lokal AKAN-kontakt: Hva betyr reglene for oss. Hva er praksis i vår avdeling knyttet til f.eks. vinlotteri, alkoholbruk være lokal AKAN-kontakt. • Er ressursperson i det forebyggende arbeidet på arbeidsplassene, og et bindeledd mellom ansatte og leder i AKAN-arbeidet

Kontakt Akan.n

Hva du gjør i fritiden er din egen sak, Det er en oppgave for alle å gjøre personer med rusproblemer motivert for å ta kontakt med AKAN-kontakt eller bedriftshelsetjenesten (BHT). veiledning og støtte, for eksempel i form av et AKAN-opplegg. Å ta imot dette tilbudet er frivillig. AKAN-kontakt og BHT orienteres om at advarsel er gitt • Hva er UiOs ruspolitikk • Hvordan skal vi håndtere rusproblemer? • Redegjørelse av enkeltsaker ved UiO • Diskusjon - UiOs •AKAN-kontakt •Personkontakten . Hvem har ansvar for hva? Aktør Ansvar Leder Informere, gjøre kjent og etterleve rusmiddelpolitikk HVA ER AKAN?- FORMÅL 1. AKAN - Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk er opprettet i samarbeid mellom LO, NHO og staten. www.akan.no AKAN kontakt i kommunen skal være tilgjengelige for dem som trenger å rådføre seg med noen om eget eller andres rusmiddelproblem

Personkontakt En kollegastøtte for en medarbeider i et individuelt AKAN-opplegg - gjelder i arbeidstiden • Velges når den berørte arbeidstakers problemer og behov er kartlagt • Foreslås av berørte arbeidstaker AKAN-kontakt, BHT og nærmeste overordnede må akseptere forslaget • Samarbeide med, og få veiledning av, AKAN-kontakt og BHT • Må konkretiseres i forhold til: egne. Lederne har hovedansvaret for at rusmiddelpolitikken gjennomføres. Verneombudet fungerer som bedriftens AKAN-kontakt. Holdninger og retningslinjer Bruk av rusmidler aksepteres ikke i jobbsammenheng. Dette er av hensyn til den faglige standard, sikkerheten, arbeidsmiljøet og den enkelte medarbeiders helse Hvis det er grunnlag for det, skal vedkommende tilbys hjelp og støtte til å inngå avtale med Nordland fylkeskommune om et individuelt AKAN-opplegg. Å ta imot dette tilbudet er frivillig. Tillitsvalgt, AKAN-kontakt og bedriftshelsetjeneste (hvis driftsenheten har bedriftshelsetjeneste) skal orienteres om at muntlig advarsel er gitt Om du misbruker eller er avhengig av alkohol eller andre rusmidler, kan du få hjelp til å komme bort fra misbruket/avhengigheten. Familien din kan også få råd og hjelp 09.15 Hva er en individuell Akan-avtale? 10.00 Pause 10.15 «Akan reddet livet mitt» (Intervju med Nina Ellioth Kvamsdahl) 10.35 Refleksjon og spørsmål fra bordene 10.55 «Jeg tok en dobbel akan». Innlegg ved Dag Vargset (driftsleder Universitetet i Oslo som selv har vært på en Akan-avtale og i dag er Akan kontakt

PPT - AKAN PowerPoint Presentation, free download - ID:3845135

Tekst: Morten Dahl (2001) AS Vinmonopolet er tildelt AKAN-prisen for 2001 for sitt arbeid med å integrere sitt rusholdningsskapende arbeid inn i det systematiske HMS-arbeidet. Vinmonopolet fikk overrakt prisen på en konferanse i regi av Arbeidslivets komite mot alkoholisme og narkomani (AKAN) tidligere i høst. - Dette er en viktig pris for oss. Vi synes ikk Det er faste prosedyrer for hva som gjøres dersom rusmiddelmisbruk likevel skulle forekomme. Alle ansatte i høgskolen skal være kjent med disse. En medarbeider med et rusmiddelproblem har ansvaret for å gjøre noe med dette, og kan selv be om hjelp fra høgskolen. Så langt det er mulig vil det bli forsøkt å finne løsninger

Det er hensiktsmessig å avklare konkret hva arbeidstakerens kontakt Følgelig er det uheldig å kombinere lederrollen med det å være Akan-kontakt. Det er viktig at Akan-kontakten ikke går. A platform for entrepreneurs to bring their stories and ideas to life. Stories are brought to life by trusted influencers, filmmakers, and writer

Hva er AKAN? Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk Bakgrunn: Stiftet i 1963 av NHO og LO etter en erkjennelse av at rusmisbruk og spilleavhengighet også er et problem for arbeidslivet. Samarbeid: Mellom partene i arbeidslivet hvor AKAN-avtalen bygger på bestemmelsene i arbeidsreglementet Hva er AKAN? Arbeidslivets Komité mot Alkoholisme og Narkomani Bakgrunn : Stiftet i 1963 av NHO og LO etter en erkjennelse av at rusmisbruk også er et problem for arbeidslivet. Samarbeid: Mellom partene i arbeidslivet hvor AKAN-avtalen bygger på bestemmelsene i arbeidsreglementet. Miljørettet: Rus er uakseptabelt i arbeidssammenheng AKAN-kontakt er en oppnevnt ressursperson innen rusforebygging og personsaker. AKAN- gruppen håndterer personsaker. Den består som hovedregel av nærmeste leder, AKAN kontakt, tillitsvalgt, informerer arbeidstaker om hva som videre kan skje dersom ny advarsel må gis

_____ (AKAN- kontakt /personkontakt) Fastlege: _____ Fastlegen orienteres om AKAN-avtalen. Sykmelding kan bare gis av fastlege. Arbeidstaker skal melde fra til nærmeste leder om fravær, uansett årsak, så tidlig som mulig etter arbeidsdagens begynnelse 09.15 Hva er en individuell Akan-avtale? 10.00 Pause 10.15 Intervju med Nina Ellioth Kvamsdahl (som selv har vært på en Akan-avtale) 10.35 Refleksjon og spørsmål fra bordene 10.55 Innlegg ved Dag Vargset (driftsleder Universitetet i Oslo som selv har vært på en Akan-avtale og i dag er Akan kontakt) 11.15 Spørsmå Individuelle AKAN-saker følges opp av AKAN-kontakt og bedriftshelsetjeneste i nært samarbeid med leder. Inkluderende arbeidsliv (IA) IA-avtalen 2019-2022 omfatter hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med IA-arbeidet Akan - kontakt i Røros kommune hva som er gjort i forhold til de vedtatte tiltakene. Akan kontakt funksjonen er lagt til psykisk helse og rustjenesten i kommune. Dette er ikke en behandlende rolle men kan bistå med å finne egnede behandlingsopplegg om dette bli

KURS

Sykdomslære er et viktig element i programmet til Vangseter. Med økt kunnskap om hva avhengighet er, hva den kan føre til, så vil klienten forstå sin situasjon bedre og stå sterkere rustet til å møte utfordringer etter endt behandling Vi er likevel tilgjengelig på telefon: N.K.S. Veiledningssenter Øst-Norge: 40 03 10 93 N.K.S. Veiledningssenter Sør-Norge: 35 52 77 05 N.K.S. Veiledningssenter Vest-Norge: (Sandnes) 51 66 42 02, (Haugesund).

AKAN-kontakt. Bra å nevne dette i cv'en sin? - Karriere ..

AKAN rollen er en veldig balansegang, jeg ønsker ikke være moralens vokter, men er der for å hjelpe folk - ikke for å arrestere folk, sier Gretelill Tangen, AKAN - kontakt ved Rogaland Teater. Marit Vasshus Tangen deltok på Nettverk for Arbeidsl.. Anniken Gill er godt fornøyd med sørvisen fra Akan kompetansesenter. - Vi hadde lenge hatt en Akan-kontakt som skulle følge opp medarbeidere med -Spørsmål om rus og avhengighet kan virke både farlig, flaut og ubehagelig. Da er det aktuelt å spørre «Hva skal til for at du tør å ta kontakt med en kollega som kanskje har.

Individuell Akan-avtale Utforme en individuell Akan-avtale En individuell Akan-avtale er et tilbud til ansatte som har utviklet eller er i ferd med å utvikle et problematisk forhold til rus eller. Hvis en AKAN- kontakt blir kjent med bekymring for en ansatt, er det effektivt å ringe leder/ den ansvarlige som skal snakke med den ansatte. Da unngår man at personalsaken glemmes. Ledere har et spesifikt ansvar for å samtale individuelt med den ansatte ved bekymring for rusproblemer Det er nærmeste overordnedes ansvar å medvirke til å få fram dette valget. Akan-kontakt, Det må foretas en helhetsvurdering av hva slags reaksjon som vil følge av bruddet 10.30 - 11.30 Hva er en Akan kontakt? Akan kontaktens dilemma - hvordan ufarliggjøre Akan i en organisasjon, og unngå at det blir en slags «politi» å være Akan kontakt v/Camilla Bakkeng, seniorrådgiver Akan kompetansesenter 11.30 - 12.30 Luns

AKAN-utvalget HMS-portalen Universitetet i Berge

 1. a Astrid Kristine Leite Tlf. 47 50 29 18 astrid.leite@sta
 2. Zyhrije Januzi er UKEs nye hovedverneombud, Grete Røsvik er AKAN-kontakt. - Vi står til de ansattes disposisjon, erklærer de nytiltrådte. Alle eksemplene på hva et hovedverneombud kan være er uansett mer flytende enn den strenge definisjonen på hva det ikke er
 3. Akan-ressursperson, Akan-kontakt, Personkontakt) Begge parter forplikter seg til å følge sin del av avtalen i avtaleperioden. Justering av avtalen kan bli aktuelt underveis etter vurdering fra de involverte partene. Fastlege: _____ Fastlegen orienteres om Akan-avtalen. Sykmelding kan bare gis av fastlegen
 4. Veilederen gir en grundig beskrivelse av hvordan små og store virksomheter kan jobbe med forebygging og håndtering av rus- og spillproblematikk etter Akan- modellen. Innholdet bygger på.

AKAN - Bedriftshelsen : Bedriftshelse

Rus og AKAN Arbeidsgiverportalen - Dif

DrivHMS bedriftshelsetjeneste – god på ergonomi

Analysen er gjennomført ved å studere hvordan satsningen ble til, hvilke aktører som h ar vært involvert og hvordan , hva har skjedd, hvilken betydning har det hatt for studiemiljøene, hvordan fungerer dagens organisering, samt peke på fremtidige behov og utviklingsmuligheter». Evalueringsoppdraget er gjennomført i perioden janua Hva koster rusrelatert fravær og ineffektivitet din bedrift? Derfor er det avgjørende at vi klarer å forebygge nye tilfeller. Da må vi være gjennomtenkte og tydelig på hvordan det skal være på arbeidsplassen, sier Digranes som er AKAN-kontakt på AHUS. Tips til godt AKAN-arbeid - Vi fikk høre hva andre virksomheter med skift- og turnusarbeid hadde erfart. Det var nyttig for oss som sykehus, forteller hun. Klikk her for å sjekke de neste samlingene i din region - Alor-nettverket er en nyttig arena for oss, mener AKAN-kontakt Linn C. Wergeland Digranes og hovedtillitsvalgt Elna Knutsen på Ahus. Får nye kontakte Helsenett ble opprinnelig utviklet som ledd i det forebyggende arbeidet drevet av Den norske lægeforening, Norges Apotekerforening og Den norske tannlegeforening i samarbeid med et stort antall fagfolk, pasientorganisasjoner og institusjoner. Dette arbeidet har siden 2004 blitt videreført av spesialist i allmennmedisin Christian Anker Det er personen som blir utsatt for trakasseringen som avgjør hva som er uønsket eller krenkende. Det er vanlig å skille mellom fysisk, verbal og ikke-verbal trakassering. Verbal trakassering : kan skje via for eksempel seksuelle hentydninger, nedsettende kommentarer, uønskede komplimenter og forslag om kropp, utseende eller privatliv

AKAN-kontakt. Bra å nevne dette i cv'en sin? - Jobb og ..

Akan - Wikipedi

Besøkende som ikke er ansatt i Eidsiva, og/eller ikke er en del av arbeidet som pågår, skal alltid følges av en medarbeider som er kjent. Viktig informasjon ved ankomst er h vordan vi skal ferdes på anlegget, og hva vi skal gjøre h vis ulykke/brann inntreffer. Det er v arsling s- og beredskapsplaner for hvert anlegg Det er jo altfor mye. Vær direkte, og si ifra om hva du lukter, hører eller ser. Si for eksempel: de er reelle. Det sier Akan-kontakt i Bergen kommune Helle Mi Hasli

Erfaringer fra Akan rollen - Tidlig Innsat

118 Hvorvidt er det avdekket et behov for en ruspolicy på HiOA? Det er ikke en spesifikk grunn på HiOA, men 119 mer en pågående prosess i sektoren. 120 AKAN kontakt, hva er det? Det er en kontakt for institusjonen som jobber med rus i forbindelse med ar-121 beidslivet Arbeidet er forankre t i Arbeidsmiljølovens § 1 -1, i Skaun kommune sine etiske retningslinjer og personalreglement. I Skaun kommune er arbeidet mot rusmidler og spilleavhengighet lagt opp etter modell fra AKAN -sekretariatet, med AKAN -utvalg og AKAN -kontakt(er) I dag er de godt gift. Og Runar er Akan-kontakt for Veidekke i Follo og Indre Østfold. - Egne erfaringer har lært meg noe viktig også i jobben som Akan-kontakt: - Å komme ut av avhengigheten er en kamp. Du må være veldig sterk skal du klare det uten hjelp. At noen er der når du strekker ut ei hand etter hjelp, er kjempeviktig mer, samt en AKAN - kontakt. Deltakerne ble på forhånd bedt om å velge fokusgrupper enten for å lytte spesielt til lederstemmen, arbeidstakerstem-men eller AKAN-kontaktstemmen ut fra egne ønsker. Bestillingen til deltakerne var som følger: » Hver gruppe sitter i en sirkel og reflekterer 10 min over tema; hva gjorde mest inntrykk p NOE ER DET, MEN HVA? AKAN-arbeid i Den norske kirke handler om bry seg om arbeidstakeren. Når rusproblemer først oppstår, tar det ofte lang tid fØr det AKAN-utvalget og oppnevner AKAN-kontakt. BEDRIFTSHELSETJENESTEN har en sentral rolle i det forebyggende arbeid og inngår i det individuelle AKAN-opplegg

Rusforebyggende arbeid - Universitetet i Osl

 1. med AKAN-kontakt Svein Rune Jacobsen på Grorud, tlf 916 54747, eller Dag-Arne Johansen i Lodalen, tlf 916 Dette er dyktige karer som vet hva de driver med. Det er ikke alle øvel-sene som er relevante for oss, men noe av det er reelt. Vi har jo både gassflasker og brannslukningsappa
 2. Det er en oppgave for alle å gjøre personer med rusproblemer motivert for å ta kontakt med AKAN-kontakt (hovedkontakt) eller bedriftshelsetjenesten (BHT. Område/omfang: Et formelt AKAN-opplegg har bakgrunn i brudd på arbeidsreglementet. Hva er varsling
 3. Dette er rett og slett jubileums- utgaven side 10 Nyland syd er rett uten-for Grorud verksted. Men hva er det egentlig? Side 12 . Side 2 Årets lønnsoppgjør er sånn passe bra. Ikke for dårlig og heller ikke det beste. Rundt med AKAN-kontakt Svein Rune Jacobsen på Grorud, tlf 916 54747, eller Dag-Arne Johansen i Lodalen, tlf 91
 4. Det er også viktig at vi utvikler riktige og viktige roller: Forhandlingsutvalget, sosial/attførings-tillitsvalgt og AKAN-kontakt, studie- og opplæringstillitsvalgte, og verneombud. Hva med produktivitets- og forbedringstillitsvalgt? Lov og avtaleverk er verktøy som gir oss mye av oprifta for å hvordan dette skal fungere
 5. st om effekte
 6. Uansett er det hyggelig om festen, og dagen derpå, blir hyggelig for alle. Her er Akans fem party-tips for en fin fest: Tips 1: Snakk på forhånd om hvordan dere vil ha det. Det er mye hygge forbundet med alkohol, men det er nok ingen hemmelighet at det skjenkes godt utover det hele land på festene som avvikles i sommermånedene
 7. Jeg er enig i at det ikke er en jobb hvor man risikerer mye hvis man tar seg en drink eller to, men jeg mener prinisppielt at man ikke skal drikke alkohol i løpet av arbeidstiden. Man er ansatt til å gjøre en jobb. Jeg trodde først at hun ville teste meg, så ble overrasket over at hun selv tømte flaska. Som ei skrev : At hun turde!

Kommunikasjonen er ikke alltid god mellom disse leddene, i tillegg til at de kan ha ulike oppfatninger av hva som er deres organisasjons viktigste oppgave. AKAN - Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani - er representert med en AKAN-kontakt i Sarpsborg kommune (som i mange bedrifter og kommuner i Norge) Arild Hosøy Tillitsvalgt og Akan kontakt, Bergen Vann. Roy Bauge, Tillitsvalgt Bergen Parkering AS. Dag Furnes, er en moderne, Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med? Bruk av informasjonskapsler (cookies) Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Fortsett å bruke nettstedet som normalt om du godtar dette

Last ned foredragsfoilene til AKAN

Dette er bare dødsfall der alkohol er direkte årsak. Der valgte hun å fortelle åpent om sin alkoholikerfortid og ble valgt som Akan-kontakt. Da bedriften flyttet arbeidsplassen østover, Ved å være så åpen setter hun oss bedre i stand til å forstå hva som rører seg i et menneske som sliter med rus Herunder beskrives hvilke konkrete tiltak (behandling, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, turnus, ansvar m.m.) som avtales. Tiltak skal avtales for en angitt periode, og vurderes underveis i perioden. Hvis det er behov for nye tiltak eller justeringer av avtalte tiltak, oppdateres Akan-avtalen skriftlig Det er også viktig å huske på at det finnes mye god kompetanse å hente i spesialisthelsetjenesten. Dette er også et felt som faller inn under verneombudets område og Hilde Fylling, nasjonalt hovedverneombud, sier: I alle bispedømmene er det en AKAN-kontakt som kan ta imot henvendelser og være en samtalepart

AKAN - standardavtale - Nordland fylkeskommun

 1. Det var en AKAN-kontakt som faktisk møtte Tommy på en ny måte, han var tilgjengelig og brydde seg mer enn rollen skulle tilsi, i motsetning til profesjonelle terapeuter, som etter hans mening var alt for profesjonelle. Vi vet alle hva passiv drikking er, men vi tenker ikke over det, og vi tror at det må være sånn
 2. Er det noe du lurer på kan du ringe (240)86068 ORGAN FOR STATSBANENES VERKSTEDARBEIDERFORENING, OSLO OG JERNBANENS VERKSTEDARBEIDERES LANDSRÅD For NSB er det fire ting. Det er selvsagt å frakte mennesker med tog. Gods med tog og men-nesker med buss, men hva er det fjerde? NSB sin nye sjef Geir Isaksen var på Marienborg torsdag 13.10.11
 3. nelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt. Eksempler på dette kan være trakassering, mobbing, rusmisbruk,.
 4. - Vi er heldige som kan lære her ute på byggeplassen vår og for de fire ute i praksis er nok dagen et høydepunkt også - de får dedikerte oppgaver og brynt seg sammen med fagfolk. - Målet er å få alle elevene videre, sier Trudvang (høyre) med bransjelærer og AKAN-kontakt Kjell Hvesser
 5. kuterte «hva er avhengighet?» Å kunne ta et steg tilbake og se på problematikken fra et overordnet perspektiv, er en luksus vi kanskje for sjelden tillater oss i det daglige, men jeg er overbevist om at det fører til at jeg kan gjøre en bedre jobb som hovedverneombud og AKAN-kontakt. Ofstad liker veldig godt at det er deltakerne sel
 6. Driv HMS Oppdal Tlf: 72 40 04 10. Driv HMS Støren Tlf: 72 43 45 90. post@drivhms.n

«Påvirket på jobben - av hva og hva gjør vi med det» Velkommen til ny samling for alor Vestfold, akan - kontakt, ABB Skien Anne Cathrine Utsigt, leder, KoRus lor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger tilknyttet rusbru Det er viktig å dele tanker om hva det medfører ift risiko på arbeidsplassen. Erkjennelse Det kan ta fra 10 - 15 og helt til 20 år fra et rusproblem utvikler seg til en innrømmer det. Det er en lang vei å gå, derfor kan man ikke forvente en innrømmelse, det kan føles som utilbørlig press Akan er ikke lovpålagt men anbefaler selv å ha en Akan-kontakt per 20-25 ansatt. Hva som senere har skjedd og hvilken avtale piloten eventuelt har inngåttmed sin arbeidsgiver er ikke kjent Psykisk helsearbeid og rus skal gi tjenester til personer som har psykiske vansker, er i en krise/vanskelig livssituasjon og/eller har et rusproblem. Tilbudet er primært for ungdom og voksne. Hva kan vi hjelpe deg med/ våre tilbud. Individuell oppfølging med f.eks samtaler og/eller hjemmebesø Healy er den eneste maskin i verden, det fins ingen konkurrenter, og det er den eneste på markedet i dag som kan jobbe med Og hva kan du gjøre for å holde dem selvhjelpsleder, foredragsholder, styreverv, Akan kontakt og veileder. Jeg har sittet på de fleste sider av «bordet». Jeg har «kjent på egen kropp hva det vil si å være.

Bergen kommune - Hjelp til rusavhengig

Det er også svært få transportselskaper som er tilknyttet AKAN, som kan tilby rådgivning og oppfølging av alkoholproblematikk på arbeidsplassen. - Vi anbefaler at de tillitsvalgte ber om møter for å drøfte alkolås og krever at det innføres klare retningslinjer som alle ansatte skal være innforstått med. Alle skal vite hva som skjer når man blåser rødt, påpeker Jæger Hva er alor nettverk? Det er en møteplass der du inviteres til å ta med ditt engasjement, dine tanker og erfaringer for å drøfte problemstillinger som er relevante for deg. Nettverket skal være nyttig og er derfor organisert slik at du kan drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen organisasjon

Vinmonopolet fikk AKAN-pris Arbeidsmiljøsentere

Norsk Tjenestemannslag er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med statlig tilknytning, som kultur og forskningsinstitusjoner. NTL er et av de største forbundene innenfor LO og har i dag ca 50.000 medlemmer Det er mye god og ofte gratis faginformasjon på internett, men det må være fra gode kilder. Det anbefales at ledere og fagansvarlige i helsevesenet og helserelaterte utdanninger integrerer nettbaserte ressurser i kompetansehevingen. Her vil du finne tips om hvordan du kan bruke nettressurser til dette formålet, samt oversikt over nyttige nettkurs, klinisk nyttige apper og podcaster Driv HMS ble opprettet (som Oppdal Bedriftshelsetjeneste) i 1983. Vi har hovedkontor på Oppdal, og avdelingskontor på Støren. Driv HMS har per i dag (01.01.2019) 2534 kunder fordelt på 150 kundebedrifter (kommuneansatte ikke medregnet). Disse er lokalisert i Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus, og varierer stort i størrelse og type.

Mappestrukturen er litt utydelig, kan være vanskelig å få en kjapp oversikt over hva en selv har og får de nye ansatte som skal få en oversikt. Spesielt i forhold til tilsyn. Må da ha oversikt og lett tilgjenge lig oversikt over hva som er overordnet og egne rutiner/dokumen - Hva er det første som skjer? - Oppussing av sjette etasje sør og nord starter umiddelbart, slik at vi rekker å få tilbake gjengen til Øystein og Espen før sommeren. De flytter først inn i nordfløyen, som overtas av Løsningsekspertise og 1. linjesupport, Operativ sourcing og Regnskapstjenester så fort lokalene er klare

Rusmiddel- og spillproblematikk - Høgskolen i Østfol

 1. Hun bryr seg veldig om pasientene, er godt likt av alle. • Hun har hatt store problemer i parforholdet, og har akkurat separert seg. Hun har det daglige ansvaret for barna. • I det siste har hun gått ned i vekt, virker sliten og lei seg. Hun er ikke like sosial som før. I lunsjen er hun stille og tilbaketrukket
 2. Hva gjør suksessfulle ledere før frokost? Kollega Per Arne Nicolaysen, hovedansvarlig for Akan-arbeidet i konsernet, med 3500 ansatte, påpeker at det har skjedd en klar utvikling de siste 20-30 årene:— En ting er at bedriften er blitt enda tydeligere på nulltoleranse for alle typer rus og pliktmessig avhold hos personalet, av sikkerhetsgrunner
 3. i forhold til endring av livsvaner. I Sverige er det brukt mye ressurser på å spre metodikken til fag-folk i eksempelvis rusomsorg, psykisk helsevern, legetjeneste, jordmødre og andre. Erfaringene er gode, samtalemetoden er nyttig for å utforske ambivalens og ressurser hos den enkelte klient i forhold til endring, og den er nyttig i et tidli
 4. dre spekulativ, men beveger seg nærmere Nordic Noir sjangeren
 5. valgte er enige om hva som er viktig. Når det gjelder samarbeidet lokalt, bekrefter våre funn at forholdet mellom partene i hovedsak er godt. og drøyt halvparten svarer at det er valgt en AKAN-kontakt på arbeidsplassen. Svarene gir imidlertid også uttrykk for at det fortsatt er po
 6. st hva vi snakker om eller jobber med når vi er på reise eller oppholder oss utenfor Enovas lokaler. Akan-kontakt i Enova (kun Enova-ansatte) HMS-håndboken, Kapittel Avhengighet.

Veileder i Akan-modellen by Einar Nilsen - Issu

 • Bilfiks bilhuset.
 • El padre de la salsa.
 • How to diagnose steven johnson syndrome.
 • Uni bonn logo download.
 • Asia minh oberursel speisekarte.
 • Tannoy norge.
 • Sykkelbukse med padding.
 • Skoda møller bil oslo vest.
 • شركة باتريك.
 • Honey dew beer.
 • Phobos deimos mars.
 • Paradise hotel quiz 2017.
 • Hasj virkning.
 • Temafest förslag.
 • Autism barn test.
 • Mampfaxo ultramond.
 • Derailed meaning.
 • Sagkjeder og sverd.
 • Peter forsberg 1994.
 • Cthulhu 7 grundregelwerk pdf download.
 • Trigonometry calculator.
 • S bahn berlin bauarbeiten 2018.
 • Bagasjevekt power.
 • Skjult innboks facebook.
 • Neptun planet.
 • Ovid metamorfoser.
 • Eniac specs.
 • Panini grill europris.
 • New fastest car in the world.
 • Nye føflekker etter graviditet.
 • Her bor vi 1 lærersider.
 • Podcast app android norge.
 • Buffering plex.
 • Resteteppe arne og carlos.
 • Vilka tal är 32 delbart med.
 • Suksess synonym.
 • Johnny galecki wife.
 • Jaromakohl salat.
 • Godtroerverv motorvogn.
 • Camp rock 2 full movie.
 • Prindsen hage oslo.